Szukaj

ABI BUD-SERWIS

architektura • budownictwo • inwestycje

Firma prowadzi obsługę inwestycyjną w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej, wraz z jej uzgodnieniem oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także nadzorem nad prowadzonymi budowami.

rok założenia 1989

Zajmujemy się projektowaniem obiektów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz usługowych i produkcyjnych:

• handlowych 
• biurowych 
• warsztatowych 
• hal produkcyjnych 
• magazynowych 
• hoteli 
• obiektów gastronomicznych 
• obiektów sakralnych 
• budynków użyteczności publicznej, 
• a także projektowaniem przebudowy i rozbudowy w/w obiektów

 

Oferujemy usługi w zakresie:

• projektowania architektoniczno-budowlanego
• projektowania instalacji sanitarnych
• projektowania instalacji elektrycznych
• kosztorysowania robót budowlanych
• nadzoru i kierowania budowami
• kompleksowej obsługi pozwoleń na budowę
• doradztwa budowlanego

 

Polecamy nasze doświadczenie firmom i klientom indywidualnym