Szukaj

ARKUSZ BIURO RACHUNKOWE

Maciej Małkiewicz

Usługi obejmują m.in.:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
• sporządzanie bilansu rocznego, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
• sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
• sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
• sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
• prowadzenie rozliczeń z ZUS,
• pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych, analiz finansowych,
• pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
• reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
• przygotowywanie dokumentacji do instytucji finansowych m.in. Leasingu,
• zwrot VAT od materiałów budowlanych

 

Dlaczego warto?

• Który przedsiębiorca jest zainteresowany marnowaniem czasu na kontakty z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi instytucjami?

• ilu jest przedsiębiorców którzy uznają kontakty z Urzędem Skarbowym czy ZUS-em za skomplikowany i stresujący?

• czy według Państwa księgowość jest przykrym obowiązkiem, a rozliczenia podatkowe zajmują ogromną ilość czasu, który powinien być wykorzystany na prowadzenie biznesu przynoszącego korzyści?

• czy jest w Polsce czy Europie choć jedna osoba która powie że polskie prawo podatkowe jest proste i przejrzyste?

• ilu przedsiębiorców jest zainteresowanych płaceniem kar finansowych, odsetek karnych w związku z niewywiązaniem się z obowiązków podatkowych i ZUS-owskich?

Współpracując z moim biurem, będziecie Państwo mieli gwarancję, że dokumenty zostaną sporządzone prawidłowo i dostarczone do odpowiednich instytucji w odpowiednim czasie.

Zdarzenia gospodarcze, których zaksięgowanie mogłoby spowodować w przyszłości przykre konsekwencje, w postaci kar lub odsetek zostaną skonsultowane z Państwem zanim trafią do rejestrów księgowych.

Wraz z podpisaniem umowy o współpracy przejmuję na siebie wszelkie kontakty z instytucjami państwowymi, zwalniając Państwa z tego obowiązku zarówno w zakresie dostarczania im niezbędnych dokumentów, składania wyjaśnień jak i odpowiadaniu na ich wezwania.

Pełen zakres naszej współpracy będzie zależał od Państwa oczekiwań. Jestem osobą która potrafi dostosować się zmiennych potrzeb Państwa firmy.

ZAPEWNIAM PEŁNĄ DYSKRECJĘ, W TYM FACHU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITA TAJEMNICA ZAWODOWA