Szukaj

PAROKS

- utrzymanie terenów zieleni, kompleksowe utrzymanie dróg i obiektów kubaturowych.


KOMPLEKSOWA KONSERWACJA

TERENÓW ZIELENI

  • wykaszanie rowów i poboczy drogowych
  • pielęgnacja drzew, krzewów ozdobnych, żywopłotów,
  • boisk sportowych, pól golfowych
  • zakładanie, pielęgnacja rabatów kwiatowych, trawników
  • odmulanie i czyszczenie rowów, korytek odwodnieniowych
  • czyszczenie, zamiatanie dróg, chodników, placów
  • odśnieżanie chodników, parkingów, placów, dróg,
  • połaci dachowych, zwalczanie i usuwanie śliskości

Kompleksowe utrzymanie Dróg, Autostrad, Obiektów Kubaturowych

tel. 669 527 008 | tel. 695 781 510