ABI BUD-SERWIS

architektura • budownictwo • inwestycje

 

Firma prowadzi obsługę inwestycyjną w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej, wraz z jej uzgodnieniem oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także nadzorem nad prowadzonymi budowami.

rok założenia 1989

 

 

Zajmujemy się projektowaniem

obiektów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz usługowych i produkcyjnych:

 

 • handlowych

 • biurowych

 • warsztatowych

 • hal produkcyjnych

 • magazynowych

 • hoteli

 • obiektów gastronomicznych

 • obiektów sakralnych

 • budynków użyteczności publicznej

 • a także projektowaniem przebudowy i rozbudowy w/w obiektów

 

Oferujemy usługi w zakresie:

 

 • projektowania architektoniczno-budowlanego

 • projektowania instalacji sanitarnych

 • projektowania instalacji elektrycznych

 • kosztorysowania robót budowlanych

 • nadzoru i kierowania budowami

 • kompleksowej obsługi pozwoleń na budowę

 • doradztwa budowlanego

 

Polecamy nasze doświadczenie firmom i klientom indywidualnym