Adwokat, Mediator Trzebnica

Karolina Pieczykolan


 

Zakres usług:

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług prawnych, zarówno z zakresu prawa karnego, cywilnego jak i administracyjnego, ale w szczególności zajmuje się takimi sprawami jak:

 

 • prawo karne i wykroczeń

obrona w sprawach karnych, karno skarbowych i w sprawach o wykroczenia, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powództwa adhezyjne, apelacje, kasacje, wnioski, odszkodowania za niesłuszne skazanie i inne

 

 • prawo cywilne

sprawy o ochronę dóbr osobistych, nieruchomości, zasiedzenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, spadki, odszkodowania, roszczenia wynikające z umów, i inne

 

 • prawo rodzinne

sprawy o rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, adopcje, ustalenie ojcostwa, alimenty, ubezwłasnowolnienie i inne

 

 • prawo handlowe i gospodarcze

(zaskarżanie uchwał, tworzenie regulaminów, statutów i umów, rozwiązywanie spółek, uzyskiwanie koncesji i zezwoleń, prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi)

 • prawo pracy

przywrócenie do pracy, odszkodowania za zwolnienie z pracy, mobbing, zakaz konkurencji, umowy o pracę i kontrakty menadżerskie

 

 • prawo administracyjne

odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, uzyskiwanie obywatelstwa, pozwolenia na budowę i inne

 

 • prawo podatkowe

 • postępowanie egzekucyjne

 • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 • inne dziedziny (prawo wodne, prawo energetyczne)

 


 

Kancelaria zapewnia usługi w zakresie:

 

 • Zastępstwa strony przed sądami, organami administracji

 • Udział w negocjacjach, przygotowywanie i sprawdzanie projektów umów

 • Sporządzanie: opinii-analiz prawnych, pism procesowych

 • Obsługi prawnej firm

 • Windykacji należności

 

W ofercie Kancelarii znajduje się również możliwość zawarcia umowy stałej obsługi prawnej firmy. Umowa ta zapewnia szybki, łatwy i tańszy dostęp do oferowanych usług prawnych.

Nowością jest również tania oferta stałej obsługi prawnej klientów indywidualnych - osób fizycznych – szczegóły oferty wysyłane są na życzenie Klienta.

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych spraw Kancelaria współpracuje z innymi adwokatami i prawnikami zajmującymi się różnymi wyspecjalizowanymi dziedzinami prawa.