BIURO RACHUNKOWE OPTIMA

PIT, VAT, ZUS, usługi księgowe, podatki

logo - biuro rachunkowe Optima

KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach książki przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych

 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych

 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych

 • Rozliczenia opłat za usługi

 • Wnioski kredytowe

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • Wysyłka plików JPK

KADRY I PŁACE

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników

 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego

 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem

 • Prowadzenie akt osobowych

 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń

 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych

 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS

 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników

 • ​Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa.