BIURO RACHUNKOWE 

logo biuro rachunkowe Forcast

 


 

KSIĘGOWOŚĆ:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych ( pełnej księgowości)
• opracowanie zakładowego planu kont,
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
• prowadzenie ewidencji wyposażenia,
• sporządzanie bilansów, rachunków wyników (okresowych),
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa),
• uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
• obsługa kontroli podatkowych,
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach,
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
• prowadzenie ewidencji wyposażenia,
• sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),
• obsługa kontroli podatkowych,
• prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
• roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, sporządzanie bilansu i rachunku wyników
• sporządzanie sprawozdawczości GUS
• bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności gospodarczej
• opracowywanie zasad rachunkowości
• wyprowadzanie z zaległości

 

KADRY I PŁACE:

• prowadzenie ewidencji kadrowej
• przygotowywanie dokumentacji kadrowej nowo zatrudnianego pracownika,
• sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
• prowadzenie akt osobowych pracowników,
• prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzem pracownika (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie),
• prowadzenie ewidencji płacowej
• sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
• przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło,
• przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4),
• sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
• sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny - certyfikat)
• przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
• przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
• sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS

 

USŁUGI FINANSOWE:

• analiza finansowa
• controling
• budżetowanie
• rachunkowość zarządcza
• wycena inwestycji

 

DORADZTWO:

• doradztwo w zakresie księgowości
• doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
• doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
• doradztwo w zakresie wyboru źródeł finansowania