KANCELARIA ADWOKACKA ADW. SYLWIA MACIEJEWSKA - SIDORUK

prawnik, prawo cywilne, prawo rodzinne, karne, gospodarcze


KANCELARIA ADWOKACKA ADW. SYLWIA MACIEJEWSKA - SIDORUKWerner Heisenberg powiedział kiedyś, że „Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa”...

Drodzy Państwo,

wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że prawo jest dziedziną, która jest wszechobecna w naszym życiu. Kupując chociażby chleb, czy jakiekolwiek inne artykuły potrzebne nam na co dzień, zawieramy przecież umowę kupna, przewidzianą przepisami Kodeksu cywilnego. Wyrażając zaś zgodę na udział naszego dziecka w imprezie urodzinowej jego koleżanki, czy kolegi dokonujemy czynności, które wchodzą w zakres wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, o której stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

I o ile zakup chleba, czy innych produktów nie nastręcza nam trudności, o tyle zawiłości związane np. z zakupem  nieruchomości mogą okazać się dla nas dużym wyzwaniem. O ile podjęcie decyzji dotyczących naszego dziecka odnośnie jego uczestnictwa w imprezie urodzinowej kolegi nie jest kłopotem, o tyle podejmowanie wspólnych decyzji przez oboje rodziców, gdy nie mogą oni dojść do porozumienia w sprawach istotnych dla dziecka, jak np. wybór szkoły, wyrobienie paszportu, czy podjęcie leczenia, może okazać się bardzo problematyczne. 

Wtedy też wielu z Państwa staje przed wieloma dylematami, zawiłościami prawnymi i może nawet uznać, że niestety nie ma szczęścia do prawa...

W takich sytuacjach służę Państwu radą, pomocą i wsparciem.

Od 22 lat wykonując zawód adwokata, pomagam moim Klientom w różnych sprawach.

Moje bogate doświadczenie zawodowe, poparte wiedzą, którą pogłębiam na bieżąco, pozwala mi na zaoferowanie Państwu szerokiego wachlarza usług z zakresu różnych dziedzin prawa, a w szczególności z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz gospodarczego i handlowego.

Moja dociekliwość, sumienność, łatwość nawiązywania kontaktów i pozyskiwania zaufania, a także umiejętność kompleksowego podejścia do prowadzonych spraw oraz umiejętność łączenia przepisów z różnych dziedzin prawa, pozwala mi na wypracowanie indywidualnego i konkretnego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla każdego z Państwa.

Współpraca z wieloma adwokatami, radcami, prawnikami oraz specjalistami w konkretnych dziedzinach pozwala mi na Państwa kompleksową obsługę prawną.

 

Da mihi factum, dabo tibi ius – Podaj mi fakty, a ja dam ci prawo”


radca prawny w sądzie oława

Żonglując przepisami prawa, jestem z Państwem i dla Państwa.

 

Moja Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie:
 

 • prawa cywilnego, w szczególności:

- wady oświadczenia woli,

- zasiedzenie,

- prawo własności,

- prawo sąsiedzkie,

- zniesienie współwłasności, podziały nieruchomości,

- eksmisje,

- sprawy o zapłatę,

- skarga pauliańska, 

- ochrona dóbr osobistych,

- odszkodowania,

- ubezpieczenia,

- spadki, zachowek, działy spadków,

- roszczenia z umów cywilnych,

- windykacja należności,

 

 • prawa rodzinnego, w szczególności:

- separacja,

- rozwód,

- unieważnienie małżeństwa,

- alimenty,

- kontakty z dziećmi,

- sprawy o władzę rodzicielską,

- ustalenie miejsca pobytu dziecka,

- wydanie zgody przez Sąd na dokonanie czynności w sprawach istotnych dla dziecka w przypadku braku zgody drugiego z rodziców (np. zmiana szkoły, wyrobienie paszportu, odrzucenie spadku),

- ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,

- adopcja,

- piecza zastępcza podział majątku małżonków,

- ubezwłasnowolnienie 

 

 • prawa dotyczącego nieletnich

 

 • prawa karnego:

- obrona podejrzanego/oskarżonego/obwinionego/skazanego na każdym etapie postępowania,

- reprezentacja pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych lub oskarżycieli prywatnych na każdym etapie postępowania, 

 

 • prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności:

- stała obsługa przedsiębiorców,

- zakładanie i przekształcanie spółek,

- sporządzenie dokumentacji na walne zgromadzenia akcjonariuszy,

- zgromadzenia wspólników,

- posiedzenia zarządu i rady nadzorczej, zaskarżanie uchwał,
    

 • sprawy przeciwko bankom i instytucjom finansowym, w szczególności sprawy dotyczące umów frankowych i w euro

 • upadłość konsumencka oraz prowadzenie spraw dotyczących oddłużenia

 • prawo z zakresu ubezpieczeń społecznych i ustawy o osobach z niepełnosprawnościami – odwołania od decyzji ZUS

 

prawnik w sądzie olawa

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje między innymi:
 

 • udzielanie porad prawnych, 

 • prowadzenie spraw na rzecz osób fizycznych i osób prawnych oraz ich reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji rządowej, samorządowej i innymi,

 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych,

 • sporządzenie opinii prawnych, analiza umów oraz sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, uchwał, pism przedsądowych oraz pism procesowych,

 • negocjacje w ramach prowadzonych spraw

 

 

Kancelaria świadczy usługi w dwóch lokalizacjach:


ŻÓRAWINA

ul. Urzędnicza 11A lok.2, 55-020 Żórawina
Telefon: +48 534 872 162
E-mail: s.sidoruk@wp.pl

WROCŁAW

ul. Buforowa 115 lok.11, 52-131 Wrocław
Telefon: +48 604 219 984 lub +48 534 872 162
E-mail: s.sidoruk@wp.pl

 


Godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godzinach, ustalonych wcześniej telefonicznie i dostosowanych indywidualnie do potrzeb Klienta