Szukaj

KANCELARIA ADWOKACKA

adw. Krzysztof Jaśkiewicz, adwokat, prawnik, mecenas

Adwokat Krzysztof Jaśkiewicz

Jest magistrem prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska pt. ,,Instytucja sędziego śledczego na tle modeli postępowania przygotowawczego w perspektywie prawno porównawczej’’ napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Skorupki została oceniona na ocenę bardzo dobrą i zajęła trzecie miejsce w konkursie na najlepsze prace magisterskie.

Krzysztof Jaśkiewicz - Adwokat

Po ukończeniu studiów prawniczych odbył trwającą trzy lata aplikację adwokacką i po złożeniu egzaminu adwokackiego z wynikiem pozytywnym został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

W trakcie trwania aplikacji ukończył studia podyplomowe w zakresie ,,Kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych’’ zorganizowanych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Następnie również w trakcie trwania aplikacji ukończył studia podyplomowe w zakresie ,,Prawa Pracy i Prawa Socjalnego’’ zorganizowanych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 


SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENRE SED VIM AC POTESTATEM

,, Znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania’’

(D.1.3.17)


 

ZAKRES USŁUG:

Kancelaria Adwokacka adw. Krzysztofa Jaśkiewicza udziela profesjonalnej pomocy prawnej zarówno dla osób fizycznych i firm, na zasadzie prowadzenia indywidualnych spraw oraz stałej obsługi a także udzielania porad prawnych i sporządzania opinii prawnych.

 

Kancelaria świadczy usługi z różnych dziedzin prawa na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, jednakże preferowane jest prowadzenie spraw dotyczących:

 

1). Prawa Cywilnego i Rodzinnego w szczególności w zakresie:

 • spraw o zapłatę,

 • odszkodowań z tytułu wypadku komunikacyjnego,

 • ochrony dóbr osobistych,

 • prawa spadkowego,

 • eksmisji i ochrony praw lokatorów,

 • szkód łowieckich,

 • o rozwód i separację,

 • o podział majątku,

 • o alimenty,

 • ochrony własności i innych praw rzeczowych,

 • zniesienia współwłasności,

 • bezpodstawnego wzbogacenia,

 • czynów niedozwolonych,

2). Prawa Pracy i zabezpieczeń Społecznych,

3). Prawa karnego i wykroczeń w szczególności spraw w zakresie:

 • o przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

 • o przestępstwa i wykroczenia łowieckie,

 • o przestępstwa gospodarcze,

4). Prawa gospodarczego w szczególności spraw w zakresie:

 • Prawa handlowego i prawa spółek handlowych,

 • Prawa budowlanego,

 • Prawa przewozowego,

5). Prawa administracyjnego.

 

W celu zapewnienia efektywnej i kompleksowej obsługi klientów Kancelarii, adw.

Krzysztof Jaśkiewicz współpracuje z notariuszem, komornikiem oraz adwokatami. 

 

 


 

SI IN IUS VOCATO ITO

,,Kto został wezwany przed sąd, niech się stawi’’

(Ustawa XII Tablic)