KANCELARIA PRAWNA

radca prawny Joanna Górka

 

KANCELARIA PRAWNA

radca prawny Joanna Górka

 

Radca Prawny Joanna Górka w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej oferuje profesjonalną i wszechstronną obsługę prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Swoje usługi prawne wykonuje z indywidualnym podejściem do każdego klienta przejawiające się w zapewnieniu przyjaznej atmosfery, otwartość i zrozumiały dla obu stron język komunikacji.

Działanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, w tym bezwzględne zachowanie w tajemnicy powierzonych informacji, odpowiedzialność dyscyplinarna za zawinione działania oraz ubezpieczenie z tytułu wykonywania zawodu radcy prawnego połączone z obowiązkiem stałego doskonalenia zawodowego stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla klientów powierzających swoje sprawy radcy prawnemu.

Zapraszam Państwa do kontaktu

 

Zakres świadczonych usług:

 

  • reprezentacja przez sądami, organami administracji publicznej i innymi podmiotami

  • sporządzanie pism procesowych i innych wymagających znajomości prawa

  • udzielanie porad prawnych

  • opracowywanie i opiniowanie umów i innych aktów prawnych

 

 

z zakresu:

  • prawa cywilnego (m.in. spadki, podział majątku, windykacja należności, odszkodowania, służebność przesyłu)

  • prawa rodzinnego (m.in. alimenty, rozwody, władza rodzicielska, kontakty)

  •  prawa administracyjnego

  • upadłości konsumenckiej

  • bankowych umów frankowych