KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JANUSZ SZCZEPAŃSKI

radca prawny namysłów

Radca Prawny - Janusz Szczepański

 

Jestem radcą prawnym. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego od 2013r. Oferta kancelarii w 2019r. została rozszerzona o uprawnienia do bycia mediatorem. Kancelaria współpracuje z kilkoma kancelariami radców prawnych i adwokatów oraz biurem rachunkowym.
 

W ramach nabywania kompetencji:

- ukończyłem kierunek prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

- odbyłem aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego

- pełniłem obowiązki referenta prawno-administracyjnego w administracji wojskowej - do moich zadań należała obsługa prawno-kadrowa, w szczególności uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, w tym sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, sporządzanie projektów dokumentów statutowo - regulaminowych, prowadzenie spraw kadrowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- pełniłem funkcję ławnika w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Kluczborku (kadencja 2004-2007)

- uzyskałem wpis na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu oraz przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

- ukończyłem studia podyplomowe:

1. „Prawo i gospodarka Unii Europejskiej - specjalizacja w zakresie stosowania prawda wspólnotowego” na Uniwersytecie Wrocławskim

2. „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu

3. „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)” organizowane przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie   
 

radca prawny namysłów, prawnik namysłów, mediator namysłów
 

Specjalizacje:

Prawo cywilne i gospodarcze - w tym min. sprawy dotyczące prawa własności, wychodzenia ze współwłasności, zasiedzenia nieruchomości oraz zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów (np. sprzedaży, dzierżawy, najmu, zlecenia, umowy o dzieło i innych),dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, zarządzanie wierzytelnościami, reprezentacja przed sądami i urzędami.

Prawo rodzinne - w tym min. rozwody, sprawy o podział majątku wspólnego małżeńskiego, o alimenty, władzę rodzicielską oraz kontakty z dzieckiem.

Prawo spadkowe - w tym min. sprawy dotyczące planowania sukcesji w rodzinie (darowizny, testamenty itp.), kompleksowa obsługa prawna w zakresie nabycia spadku, działu spadku, zgłoszenia dziedziczenia do właściwych urzędów, roszczenia o zachowek.

Prawo upadłościowe - ze szczególnym uwzględnieniem upadłości konsumenckiej.

Prawo karne - obrona oskarżonych oraz reprezentacja jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w sprawach karnych i wykroczeniowych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - w tym min. pozwy i odwołania do sądu pracy (w związku  ze stosunkiem pracy, mobbingiem oraz niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę), odwołania od decyzji ZUS, KRUS.

Prawo administracyjne - reprezentacja przed sądami administracyjnymi i urzędami administracji w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.

Mediacje sądowe i pozasądowe - prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych spadkowych, gospodarczych, pracowniczych i karnych.

 


 

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek - piątek, 9:00 - 17:00

Zadzwoń i umów się na spotkanie.