Szukaj

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA, SURDOPEDAGOG, KINESIOTAPING

gabinet logopedyczny

 

Gabinet Logopedii klinicznej z wczesną interwencją.

 

NEUROLOGOPEDA KLINICZNY. SURDOPEDAGOG

 

Pedagog Specjalny Pedagog Wczesnoszkolny.

Instruktor masażu Shantala dla dzieci, kobiet w ciąży i osób dorosłych. Terapeuta AAC, Terapeuta C-eye,

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Doktorantka Dolnośląskie Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

 


 

KINESIOTAPING:

 • w logopedii

 • w pediatrii

 • u osob dorosłych

 • u sportowców

 • u kobiety w ciąży

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci - indywidualne lub w małych grupach.

 


 

Terapia:

 

 • Terapia dzieci i osób dorosłych z asymetria twarzy, porażeniem lub uszkodzeniem nerwów twarzowych u dzieci i dorosłych:

  • diagnoza zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych

  • terapia opóźnionego rozwoju mowy

  • afazja, pragnozja, dyzartia, alalia, niedosłuch

  • korekcja wad wymowy

 • stymulowanie rozwoju dziecka w zakresie percepcji słuchowej wzrokowej motoryki małej i dużej profilaktyka dysleksji

 • terapia dysleksji, dysgrafii

 • usprawnianie ręki

 • terapia jąkania

 • terapia w zakresie żucia gryzienia i połykania

 • jednorazowe konsultacje

 • zapobieganie lub pomoc w zaistniałych już niepowodzeniach w nauce

 • wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego z Trisomia 21 zespół Aspergera

 • niemowlęta i dzieci z nadwrażliwością w obrębie jamy ustnej dłoni stóp

 • niemowlęta i dzieci z chorobami genetycznymi neurologicznymi

 • postępowania terapeutycznego i stymulacji rozwoju najmłodszych dzieci z grupy wysokiego ryzyka w ramach wczesnej interwencji logopedycznej

 • terapia zaburzeń u osób z nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów mowy Dysglosja -REHABILITACJA MOWY U PACJENTÓW DOROSŁYCH: z uszkodzeniami neurologicznymy po urazach udarach mózgu przeszczepach języka

 •  terapia u osób laryngektomowanych po zabiegach chirurgii laryngologicznej

 •  terapia zaburzeń mowy w demencji terapia osób chorych na Alzheimera chorób otępiennych

 •  terapia mowy u osób chorych na schizofrenię SCHIZOFAZJA

 •  terapia zaburzenia mowy u osób upośledzonych umysłowo OLIGOFAZJA

 • terapia dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta,

 • ogólnorozwojowa terapia dla dzieci i osób dorosłych po wylewach, udarach, upośledzonych umysłowo, z chorobami otępiennymi,

 • pracuję na C-eye ( cyber oko),

 

"Proces kształtowania się twarzy i motoryki jamy ustnej ma swój początek już w życiu prenatalnym, co decyduje o późniejszej zdolności jednostki do przetrwania. Takie funkcje życiowe, jak: pobieranie pokarmu ( czynność jedzenia ), nabywanie umiejętności językowych ( rozumienie i mówienie ) oraz komunikacja ( kreowanie relacji interpersonalnych ), są wynikiem prawidłowego rozwoju motoryki ustno-twarzowej." 

 

Polecam terapię z elementami integracji sensomotorycznej wg S.Masgutowej - INTEGRACJA ODRUCHÓW USTNO-TWARZOWYCH.

Ukończyłam kurs- "Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych" w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Międzynarodowym Instytucje dr Swietłany Masgutowej.

Zalecane dla osób dorosłych, po udarach, wylewach, z asymetrią twarzy oraz jako terapia ogólnorozwojowa.

Dla dzieci i noworodków jako terapia ogólnorozwojowa, z asymetrią twarzy, porażeniem mózgowym, nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami integracji sensorycznej, chorobami rozwojowymi - zespoły wad genetycznych, z trudnościami w nauce.

Przez odpowiednie działania można uzyskać:

 

 • prawidłowe przyjmowanie pokarmu,

 •  prawidłową percepcję wzrokową i słuchową,

 • regulację napięcia mięśniowego,

 • poprawę mowy i zdolności komunikacji,

 • rozwój świadomości oraz ruchu własnego ciała,

 • poprawną koordynację między pierwotną i wyuczoną motoryką ( podstawowym czynnikiem, decydującym o rozowju motoryki ustno-twarzowej, są reakcje pierwotne i odruchy zaprogramowane genetycznie),

 


 

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU

do pacjenta neurologicznego.

 


 

Agnieszka Franieczek Madalinska

Telefon 504 - 234 - 127

55-100 Trzebnica ul. Daszyńskiego 67 /11

 

 • Szybki i stały kontakt

  Zawsze się z nami skontaktujesz.
 • Gwarancja jakości

  Wysoka jakość usług i produktów.