MEDIACJE SĄDOWE ANETA BOHATCZUK

audyty, biznesplany, negocjacje, HCCP, dofinansowania

 

CONSENSUS

ANETA BOHATCZUK

 

 

Aneta Bohatczuk - Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Wieloletni przedsiębiorca zarządzający kapitałem ludzkim oraz procesami produkcji w wielu branżach. Doświadczenie zawodowe zdobywane zarówno w dużych firmach Polskich jak i firmach zagranicznych.

 


 

SPECJALIZACJE

 

Dla FIRM i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej:

 • doradztwo w zakresie otwierania działalności gospodarczej 

 • przygotowania merytorycznego, psychologicznego oraz dokumentacji dla nowo powstających firm

 • couch w tematyce zarządzania pozyskaniem pracownika, jego zatrudnieniem oraz zarządzaniem kapitałem ludzkim

 • Audyty w firmach istniejących pod kątem: finansowym, produkcyjnym, rozwojowych względnie restrukturyzacyjnym

 • przygotowywanie biznesplanów

 • przygotowywanie wniosków dotacyjnych

 • rozliczanie dotacji 

 • sporządzanie sprawozdań w okresie trwania dotacji

 • przygotowywanie pism urzędowych

 • pomoc przy sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencką

 • przygotowywanie dokumentacji , weryfikacja projektów budowlanych oraz obecność przy odbiorach budynków i lokali pod kątem sanepidu i Straży Pożarnej

 • sporządzanie dokumentacji HACCP, procedury wewnętrzne, regulaminy, statuty, instrukcje

 • kompleksowa obsługa Żłobków, Klubów Dziecięcych- rozliczanie programy MALUCH +

 • Pomoc w dokumentacjach dla osób niepełnosprawnych w tym dofinansowania PFRON

 

Dla Firm i osób prywatnych  MEDIACJE:

Mediacje sądowe oraz mediacje umowne. Tu doświadczenie Aneta Bohatczuk zdobywała już w Parlamencie Dziecięco - Młodzieżowym Śląska Opolskiego, przy Kuratorium Oświaty w Opolu, gdzie jako wolontariusz wizytowała i przeprowadzała zajęcia z podopiecznymi Domów Dziecka oraz Zakładów Poprawczych.

Mediacje koleżeńskie, rówieśnicze, a nadto poparte certyfikatami specjalizacje z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego, pozwoliły prowadzić mediacje rodzinne o ustalenie alimentów, kontakty z dziećmi, podział majątku oraz w sprawach gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami np. o zapłatę. 

Mediator Aneta Bohatczuk, jest wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Opolu oraz przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu.

 


 

Jakie są zasady mediacji?

 • dobrowolność - strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron, o czym należy je na wstępie poinformować. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,

 • bezstronność - strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,

 • poufność - przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,

 • neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,

 • akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

 


 

Oferta:

 

 • mediacje sądowe i umowne

 • doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej

 • kompleksowa obsługa żłobków, klubów dziecięcych, program MALUCH+

 • dofinansowania z PUP, FRŚ, OCRG, PFRON

 • pisma urzędowe

 • biznesplany

 • negocjacje z bankami

 • wnioski o upadłość konsumencką

 • doradztwo inwestycyjne, budowlane

 • przygotowanie do odbiorów z Sanepidu i Straży Pożarnej

 • HACCP, procedury wewnętrzne, instrukcje bezpieczeństwa

 


 

46-100 Namysłów; ul. Reyminta 72
49-318 Skarbimierz Osiedle, ul. Akacjowa 1C/6

 tel. 604 678 690
 e-mail: anetabohatczuk@gmail.com

 


 

Godziny otwarcia:

Namysłów : wtorek i czwartek 8.30-15.30

w każdy inny dzień po ustaleniach telefonicznych