MIKROORGANIZMY PROBIO EMY, MIKROORGANIZMY.INFO

dom bez chemii, zdrowy ogród, zdrowa działka, dla rolnictwa

logo Mikroogranizmy Marek Kiesiński


 

O nas

 

Nazywam się Dariusz Kiesiński i pochodzę z miejscowości Janów w województwie opolskim. Jestem rolnikiem z zamiłowania i z wyboru. Od zawsze interesowały mnie wszystkie „nowinki”, dzięki którym można było efektywniej i nowocześniej prowadzić gospodarstwo. Dzięki temu jako pierwszy w województwie opolskim skorzystałem z Programu Unijnego SAPARD unowocześniając park maszynowy, uczestniczyłem w pilotażowym Programie Integrowanej Produkcji i korzystałem z programów rolnośrodowiskowych.

Poszukując alternatywy dla stosowanych środków ochrony roślin w 2008 roku natknąłem się na ProBio Emy i zacząłem je stosować na całym areale zarówno w produkcji sadowniczej i polowej,  i tak są ze mną do dziś. Towarzyszą mi nie tylko na plantacji i na polu, ale także w ogrodach, na kompostowniku i w domu, a doświadczeniem i obserwacjami chętnie dzielę się z innymi. Gospodarstwo odziedziczyłem w 1994 roku po rodzicach żony i prowadziłem produkcję roślinną konwencjonalną z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin od roku 1994, czyli wcześniej aniżeli integrowana ochrona stała się obowiązkowa.

 

Dopełnieniem poszukiwań jest certyfikat ekologiczny na owoce porzeczki czarnej, czerwonej i białej (trzeci rok konwersji).

 

Początkowo uprawy nie różniły się od tradycyjnych: na glebach klas od IIIa do IVb uprawiane były buraki, pszenica, rzepak. Gospodarstwo posiadało również bydło i trzodę chlewną.

Następnie zostało przekształcone i w chwili obecnej jest uprawiana porzeczka: czerwona, czarna, biała w odmianach: Titania, Ben Lomond, Ben Sarek, Tiben, Tistel, czerwone odmiany Rosetta, Rovada, białe odmiana Jutarbog i soja.

 

 

pożeczki

 

Gospodarstwo posiada park maszynowy: kombajn do zbioru porzeczek dostosowane do wielkości gospodarstwa, ciągniki, przyczepy, opryskiwacze, kosiarki, podcinacze, talerzówki itp. Jest gospodarstwem pokoleniowym, a prace oparte są o wykorzystanie własnej siły roboczej.

 

 

Staram się poszerzać wiedze uczestnicząc systematycznie w szkoleniach, kursach organizowanych m.in. przez OODR w Łosiowie, seminariach wyjazdowych np. do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Od 2005 roku uczestniczyłem w pilotażowym Programie Integrowanej Produkcji co potwierdza coroczny certyfikat. Mam ogromną nadzieję, iż wkrótce będziemy zwracać uwagę i docenimy to, że produkty wytworzone z wykorzystaniem integrowanych zasad są zdrowe zarówno dla konsumenta jak i przyjazne dla środowiska. Współpracuje z plantatorami owoców twardych w Niemczech, gdzie corocznie odbywa się szkolenie dotyczące przycinania i upraw sadowniczych. Korzystając z pobytu za granicą staram się „wyłapywać” wszystkie nowinki i przenosić je w miarę możliwości na swoje gospodarstwo.

 

 

Chętnie biorę udział w szkoleniach organizowanych przez OODR w Łosiowie oraz w konkursach (np. Wzorowy Ogrodnik). Także sam udzielam wielu porad osobom zainteresowanym ochroną gleby, ograniczeniem stosowania chemii rolnej, wprowadzania Probiotechnologii. W swoim gospodarstwie i u zainteresowanych prowadzę warsztaty odnośnie Probiotechnologii. Ponadto prowadzę szkolenia z zakresu wdrażania Probiotechnologii i jej związku z ochroną gleb i wód : Biologizuj Nie Chemizuj

 

 

Wprowadzam wciąż nowe technologie bezpieczne dla środowiska. Od roku wprowadziłem do swojego dorobku zawodowego dodatkową działalność związaną, z przetwórstwem soków z własnych owoców.
 

Prowadzę również działalność związaną z rozpowszechnianiem wiedzy na temat zastosowania pożytecznych mikroorganizmów, współpracując z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Politechniką Opolską , Uniwersytetem Wrocławskim, KRUS, ProBiotics Polska, Stowarzyszeniem Ekosystem Dziedzictwo Natury, Dolnośląskim Centrum Mikroorganizmów, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.