logo Stowarzyszenie Św. Celestyna

 Od 1991 roku świadczymy kompleksową pomoc osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami 
w każdym wieku. Cztery główne obszary działalności ośrodka to medycyna, rehabilitacja, edukacja oraz praca dla podopiecznych Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenia funkcjonują:

  • Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” 

  • Niepubliczne: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 

  • Szkoła Podstawowa

  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej

  • Międzynarodowy Ośrodek Wolontariatu IBO

  • Ośrodek Hipoterapii

  • popołudniowa Świetlica Terapeutyczna

  • Zakład Aktywności Zawodowej

 

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, którą można wspomóc 1% podatku.
Wystarczy podać w zeznaniu PIT: Stowarzyszenie św. Celestyna KRS 0000090529
Więcej na stronie: www.celestyn.pl