WISZNIEWSKA Barbara

tłumacz przysięgły języka angielskiego

 

Tłumaczenia ustne i pisemne

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe w języku angielskim

 

Większość standardowych tłumaczeń przysięgłych w przeciągu 24 godzin !

 

Tłumaczenia przysięgłe obejmują:

 

 • akty urzędowe
 • akty urodzenia
 • akty małżeństwa
 • akty zgonu
 • dokumenty samochodowe
 • historię przebiegu ubezpieczenia
 • świadectwa
 • dyplomy
 • certyfikaty z kursów
 • zaświadczenia medyczne i inne dokumenty medyczne
 • pełnomocnictwa, uchwały, statuty, regulaminy, dokumenty założycielskie spółek
 • dokumentację bankową
 • zaświadczenia i świadectwa pracy
 • inne tłumaczenia przysięgłe

 

Tłumaczymy teksty:

 • dokumentację przetargową
 • oferty
 • umowy handlowe
 • korespondencję
 • specyfikacje techniczne
 • instrukcje obsługi
 • zarządzanie projektami
 • dokumenty przedsiębiorstw - pełnomocnictwa
 • uchwały
 • statuty
 • regulaminy
 • dokumenty założycielskie spółek
 • dokumenty finansowe i ubezpieczeniowe
 • certyfikaty i dokumentację zarządzania jakością
 • procedury
 • teksty marketingowe
 • materiały reklamowe, ulotki i broszury

 

Tłumaczenia listów
Tłumaczenia CV 
Tłumaczenia instrukcji obsługi 
Tłumaczenia prawnicze 
Tłumaczenia umów 
Tłumaczenia książek
Tłumaczenia ekonomiczne, dokumenty prawne, tłumaczenia bankowe i finansowe
Tłumaczenia medyczne 
Tłumaczenia tekstów naukowych  
Tłumaczenia prac magisterskich i licencjackich