AGENCJA OCHRONY ODRA, SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA ODRA

agencja ochrony osób i mienia, monitoring obiektów, instalacje przeciwwłamaniowe, usługi gospodarcze, sprzątanie biur, posesji, mycie szyb na wysokości do 25m, utrzymanie zieleni, transport - SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA ODRA Strzelin

     ODRA     

 

OCHRONA OSÓB I MIENIA

 

  • ochrona fizyczna osób i mienia

  • konwój gotówki

  • urządzenia przeciwwłamaniowe, instalacja, serwis

  • całodobowe monitorowanie obiektów

  • ochrona imprez masowych

 

Historia Spółdzielni Usługowej ODRA

 

Jesteśmy spółdzielnią, która istnieje na rynku od blisko 70 lat. Tak długi czas istnienia i utrzymania się na rynku jest możliwa wyłącznie dzięki ogromnemu zaangażowaniu każdego z członków spółdzielni na rzecz wspólnego dobra.

Każdy z nas doskonale rozumie wartość i siłę idei wzajemnej pomocy.

Zrzeszamy różne osoby, co pozwala nam oferować kompleksowe usługi zapewnianie porządku i bezpieczeństwa na terenach i obiektach naszych klientów. Przez tak długą obecność udało nam się zbudować silne i długotrwałe relacje partnerskie, a dzisiaj możemy poszczycić się ogromną rzeszą zadowolonych klientów, którzy chętnie polecają nasze usługi.

 

najlepsze systemy monitoringu w Strzelinie

 

Nasza spółdzielnia została założona w 1951 roku, aby świadczyć usługi związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na terenach i obiektach, które zostały nam powierzone. W tamtych czasach nie istniały jeszcze inteligentne urządzenia dozoru wizyjnego, a ochrona obiektów sprowadzała się głównie do dozoru fizycznego.

Z biegiem lat spółdzielnia sukcesywnie rozwijała zasięg swojej działalności, który początkowo ograniczał się do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Wrocławia. Dzisiaj agencja ochrony ma pod swoją opieką obiekty z terenu całego województwa dolnośląskiego

Członkowie naszego zespołu to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i licencje do wykonywania zawodu.

Naszą misją jest zapewnienie takiego poziomu bezpieczeństwa, aby nasi klienci bez obaw o jutro mogli spokojnie zasnąć. 

Spółdzielnia Usługowa ODRA posiada status Zakładu Pracy Chronionej, co niesie ze sobą określone korzyści dla pracowników i przedsiębiorstw z nami współpracujących.


 

USŁUGI GOSPODARCZE

 

  • utrzymanie czystości i porządku 

  • utrzymanie zieleni 

  • obsługa pieców C.O. 

  • wynajem podestu samojezdnego do 15m

 

Pojazd niezbędny do pracy w zieleni miejskiej

 

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE