ARCHIPIO

Pracownia Architektury, Piotr Grubiak

 

 

ARCHIPIO Pracownia Architektury 

Piotr Grubiak

Tworzymy oryginalne projekty architektoniczne, budowlane według indywidualnych oczekiwań. 

Oferujemy rozwiązania projektowe w terminie i konkurencyjnych cenach. 
Zapewniam kontakt z doświadczonymi kierownikami budów i ekipami budowlanymi.

 

 

Czym się zajmujemy?

• uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi uzgodnieniami, 
pozwoleniami i innymi wymogami prawnymi

• NOWOŚĆ przygotowanie koncepcji projektowych wraz z wizualizacjami 
i wirtualnym spacerem po budynku 

• projekty budowlane domów jednorodzinnych

• adaptację projektów gotowych / typowych

• opracowywania wielobranżowych projektów budynków usługowych, 
użyteczności publicznej, służby zdrowia, przemysłowych i innych

• projekty garaży / wiat / hale / suszarnie / budynków gospodarczych

• rozbudowy, dobudowy, przebudowy, rozbiórki budynków istniejących

• inwentaryzacje budowlane

• projekty pełno branżowe (przyłącza do sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, sieci gazowej, C.O.)

• zmiany sposobu użytkowania

• adaptacje poddaszy na cele mieszkalne

• projekty termomodernizacji i kolorystyki budynków

• projekty kolorystyki elewacji

• uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu

• prowadzenie procesu inwestycyjnego, nadzór autorski

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 

 

Skontaktuj się z Nami : tel. 723 817 169