Spółka AURI-EKO

 

założona w styczniu 2017 r. jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakości usługi w zakresie Asenizacji, Utylizacji, Recyklingu i Ekologii. W pracy najważniejsza jest dla nas solidność, zaufanie oraz najwyższa jakość wykonywanych usług.

Od lat rozwijający się przemysł, a co za tym idzie używanie różnorodnych związków chemicznych spowodowała zapotrzebowanie w Branża Ochrony Środowiska na przedsięwzięcia, które w racjonalny i skuteczny sposób minimalizowały skutki rozwijającego się przemysłu w zakresie ochrony wspólnego Środowiska Naturalnego – wód, gleby, powietrza.

Zamysłem tworzenia Spółki AURI-EKO jest trend nie tylko świadomości ale bezpośredniego działania na rzecz Natury oraz liczne działania dla poprawy podejścia do zanieczyszczeń wód powierzchniowych, głębinowych, powietrza i gleby. Z myślą o tej ideii kierujemy działania Spółki w kierunku takiej poprawności stanu faktycznego oraz etyki biznesowej obustronnej.

 

Auri-Eko

 

Działalność:

 

Obszarem działania spółki AURI-EKO jest ochrona wód powierzchniowych, głębinowych poprzez działanie/współpracę zespołu specjalistów/firm, wiedzy i nowych technologi oczyszczania oraz dostosowywanie usług i produktów do istniejących potrzeb rynku m.im:

  • odbiór i unieszkodliwianie odpadów płynnych/szlamowych/stałych/ścieków przemysłowych zgodnie z literą prawa w oparciu o możliwości technologiczne w kierunku Odzysku RECYKLINGU

  • czyszczeniem rożnego rodzaju zbiorników m.in. na liniach produkcyjnych (naziemnych, podziemnych), kanalizacji, przepompowni, separatorów wszystkich rodzaju itd.

  • usuwanie wycieków zanieczyszczeń do zbiorników, stawów (Pogotowanie Ekologicznie)

  • eliminowanie uciążliwych zapachów z powietrza (w technologi anty-odorowej oraz rozpylania)

  • udrażnianie zatkanych rur i monitoring kanalizacji

  • monitoring, sterowanie praca przepompowni oraz pomiary związków chemicznych

  • dystrybucja, i racjonalne stosowanej chemii renomowanej Firmy

  • dystrybucja, montaż podzespołów do urządzeń typu separator, przepompownie itd.

  • przeprowadzenie pomiarów związków chemicznych: wody, powietrza, gleby do oferowanych usług.

 

Naszą główną idea kierującą nas w naszych działaniach jest:

„Razem dla Ochrony Środowiska Naturalnego”

 

Co nas wyróżnia

 

"Potwierdzam, że nasz hotel regularnie korzysta z usług firmy Auri-Eko w zakresie opróżniania separatora tłuszczowego ścieków kuchennych. Usługi te wykonywane są terminowo i bez zakłóceń. Firma Auri-Eko jest elastyczna i dopasowuje się do naszych wymagań dotyczących terminów i godziny wykonania usługi, zawsze możemy liczyć na natychmiastową reakcję w przypadku sytuacji awaryjnych. Kontakt mailowy i telefoniczny jest bez zastrzeżeń.

W związku z powyższym rekomenduję firmę Aurio-Eko jako partnera biznesowego."

- Chief Engineer, Paweł Sołyga, Doubletree by Hilton Wrocław


 

"Urząd Gminy Oława będący zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oława niniejszym pismem informuje, iż zakupione w firmie Auri-Eko Sp. Z o.o. antyodorowe filtry węglowe Oxys600 spełniły swoje zadanie neutralizując odory wydobywające się z instalacji kanalizacyjnych.

Mieszkańcy z rejonu w którym zastosowaliśmy w/w filtry ( 3 sztuki ) nie zgłaszają już uciążliwości wynikających z nieprzyjemnego zapachu w pobliżu studzienek kanalizacyjnych.

Potwierdzamy zasadność stosowania filtrów Oxys w przypadku występowania wszelkiego rodzaju odorów kanalizacyjnych. Bardzo pozytywne efekty działania filtrów Oxys  spełniają nasze oczekiwania w tym zakresie

Firma Auri-Eko Sp. Z o. o. jako sprzedawca antyodorowych filtrów Oxys to wiarygodny i w pełni profesjonalny partner do współpracy."

- z up. Wójta Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji, mgr inż. Piotr Kowalski, Gmina Oława


 

"Oświadczamy, że firma Auri-Eko Sp. z o.o. w 2017 r. i 2018 r., świadczyła usługi w zakresie czyszczenia, transportu i utylizacji odpadów ze zbiorników betonowych otwartych o poj. Ok. 200 m3 i ok. 500 m3 w miejscowościach Zabardowice i Chwalibożyce na terenie gminy Oława.

Firma Auri-Eko Sp. z o.o. pod kierownictwem Pana Marka Grabowskiego wykazała się należytą wiedzą techniczną, precyzją wykonania oraz wysoką jakością współpracy i obsługi. Z pełnym przekonaniem możemy polecić usługi w/w firmy jako zaufanego i rzetelnego wykonawcy i  partnera."

- z poważaniem, osoba pełniąca funkcję wójta gminy Oława, mgr Henryk Kuriata, Gmina Oława.