A§Z KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Artur Zbroniec

 

 

Nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługę z zakresu każdej dziedziny prawa. Specjalizujemy się w szczególności w prawie karnym, gospodarczym, wszelkimi gałęziami prawa cywilnego oraz problemami prawnymi związanymi z błędami medycznymi.

 

O jakości kancelarii świadczy wiedza i doświadczenieadw. Artura Zbrońca - absolwenta studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokata, który zdobywał doświadczenie podczas wieloletniej pracy zawodowej, a także na aplikacji adwokackiej, którą odbył u mec. Ewy Szymeckiej, mec. Jana Biecia oraz mec. Gerarada Modesa.

Celem działalności kancelarii jest zapewnienie klientom usług na najwyższym poziomie. Pracujemy zarówno dla dużych korporacji jak i dla małych firm, a także osób fizycznych.

 


 

Błędy medyczne

Sprawy związane z błędami medycznymi są jednymi z najcięższych i najbardziej skomplikowanych. Sukces w tego typu przypadkach – gwarantuje jedynie połączenie doświadczenia i wiedzy prawniczej i medycznej. My, jako jedni z nielicznych, tę gwarancję możemy Państwu dać. Dzięki temu – możemy z powodzeniem zwalczać argumenty pracowników i pełnomocników pozwanych placówek medycznych.

Jeżeli padliście Państwo ofiarą błędu medycznego (postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej) – możecie liczyć na naszą pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wszystkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo świadczonymi usługami lekarskimi. 

Są to min. zwrot kosztów leczenia odwracającego skutki błędu, zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów przystosowania mieszkania czy stała miesięczna renta – jeżeli błąd medyczny spowodował trwały uszczerbek na zdrowiu.

 

Najczęstsze sprawy z zakresu błędów medycznych to min.:

 • błędy medyczne i zaniedbanie związane z porodem

 • błędy medyczne i zaniedbania stomatologów

 • pozostawienie ciał obcych podczas zbiegów chirurgicznych

 • błędne diagnozy i zaniechania w leczeniu

 • zakażenia szpitalne

 

 

Prawo cywilne

Zapewniamy pełne doradztwo i obsługę z zakresu wszystkich gałęzi prawa cywilnego (zobowiązania, spadki, prawo rodzinne, itp.)W ramach naszych usług udzielamy porad prawnych, sporządzamy i opiniujemy umowy, bierzemy udział w negocjacjach i windykacji należności, sporządzamy pozwy i inne pisma procesowe, a także reprezentujemy naszych klientów w procesach sądowych.

 

Sprawy jakimi zajmujemy się w zakresie prawa cywilnego to min.

 • przygotowywanie pism procesowych i reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu zobowiązań, spadków, prawa rodzinnego, itp.

 • reprezentacja i doradztwo w sprawach wieczystoksięgowych

 • ochrona dóbr osobistych i prawo autorskie

 • sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami (najem, dzierżawa, itp.)

 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego (alimenty, ustalenia ojcostwa, rozwód, podział majątku, itp.)

 • sprawy z zakresu prawa pracy

 

 

Prawo karne

W zakresie spraw z materii prawa karnego, karnego skarbowego, karnego gospodarczego oraz wykroczeń – nasza kancelaria adwokacka oferuje reprezentację w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

 

Sprawy jakimi zajmujemy się w zakresie prawa karnego to min.

 • obrona podejrzanego w sprawach dot. wszystkich rodzajów przestępstw

 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

 • sporządzanie apelacji i kasacji

 • przygotowanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy odroczenie wykonania kary

 

 

Prawo gospodarcze

Zapewniamy pełną obsługę prawną osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek prawa handlowego. Nasz model pracy może się opierać zarówno na stałej współpracy, jak i na doraźnej pomocy – zależnie od potrzeb klienta.
W ramach prawa gospodarczego – reprezentujemy podmioty gospodarcze, zarówno w sprawach z zakresu KRS, jak również w postępowaniu sądowym i mediacyjnym.

 

Sprawy jakimi zajmujemy się w zakresie prawa gospodarczego to min.

 • zakładanie, rejestracja i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność gospodarczą

 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z działalnością spółek

 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczyc

 • windykacja należności oraz negocjacje z dłużnikiem, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, a także wszczęcie i monitorowanie postępowania egzekucyjnego

 • przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego

 • dokonywanie zmian w KRS

 • postepowanie w sprawie ogłoszenia upadłości

 

 

 

 

 

 • "Powiem krótko jest dobry nie owija w bawełnę, a co najważniejsze najpierw stara się poznać sprawę, ocenić ja a następnie przechodzi do rozwiązań a na końcu kasa w odróżnieniu od innych. ....ale zawsze jest jakieś ale nie ma żadnego ale po prostu warto sie go słuchać "

  Bogdan S.

  Dodaj Twoją opinię