BHP BeHaPela

Elżbieta Karaś, usługi BHP, PPOŻ, szkolenia, protokoły powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego

Szkolenia i usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

BEHAPELA

Elżbieta Karaś

 

SZKOLENIA BHP I PPOŻ

  • Audyty BHP

  • Ocena ryzyka zawodowego

  • Procedury i instrukcje w zakresie BHP

  • Dokumentacja i dochodzenia powypadkowe

  • Kontrola warunków pracy 

  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego