BIURO RACHUNKOWE 

logo biuro rachunkowe Forcast

 

 


KSIĘGOWOŚĆ:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych ( pełnej księgowości)

 • opracowanie zakładowego planu kont

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników (okresowych)

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)

 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności

 • obsługa kontroli podatkowych

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach

 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),

 • obsługa kontroli podatkowych,

 • • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego

 • • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

 • • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)

 • • roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, sporządzanie bilansu i rachunku wyników

 • • sporządzanie sprawozdawczości GUS

 • • bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności gospodarczej

 • • opracowywanie zasad rachunkowości

 • • wyprowadzanie z zaległości

KADRY I PŁACE:

 • prowadzenie ewidencji kadrowej

 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej nowo zatrudnianego pracownika

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

 • prowadzenie akt osobowych pracowników

 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzem pracownika (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie)

 • prowadzenie ewidencji płacowej

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło

 • przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4)

 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

 • sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny - certyfikat)

 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych

 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS

 

USŁUGI FINANSOWE:

 • analiza finansowa

 • controling

 • budżetowanie

 • rachunkowość zarządcza

 • wycena inwestycji

DORADZTWO:

 • doradztwo w zakresie księgowości

 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

 • doradztwo w zakresie wyboru źródeł finansowania

 

 


 

Ceny dla naszych Klientów ustalane są indywidualnie i zależą od:

 • rodzaju prowadzonej działalności (produkcja, handel, usługi),

 • formy prowadzonej księgowości (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów),

 • struktury i wielkości zatrudnienia,

 • oczekiwań i wymagań Klienta,

 • oraz nakładu pracy związanej z ilością i rodzajem dokumentów.

 

Poniżej prezentujemy cennik, zawierający ceny minimalne usług: 

Księgi rachunkowe - od 300,00 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów - od 100,00 zł
Ryczałt ewidencjonowany - od 50,00 zł
Obsługa kadrowo - płacowa - od 25,00 zł (za pracownika) 
Wnioski kredytowe - od 100,00 zł
Analiza dostępnych źródeł finansowania firmy  - od 100,00 zł
Podane ceny nie zawierają podatku VAT

 


 

Zapraszamy do naszego biura: