Szukaj

BIURO RACHUNKOWE M&M MAŁGORZATA TENETA

usługi księgowe

Biuro Rachunkowe M&M zaprasza zatem do skorzystania z wiedzy naszych specjalistów z zakresu:

 • Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych,

 • Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,

 • Prowadzenia Ewidencji Ryczałtu oraz Karty Podatkowej,

 • Obsługi Kadrowo-Płacowej.

 

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowej,

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników,

 • sporządzanie deklaracji oraz obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),

 • sporządzanie raportów w obszarze finansowo-księgowym.

 

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),

 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,

 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.

 

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTU ORAZ KARTY PODATKOWEJ

PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODU

 • prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenia,

 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,

 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,

 • zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

 

PROWADZENIE KARTY PODATKOWEJ

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, przeznaczony jest dla podatników prowadzących drobną działalność usługową lub wytwórczo-usługową (zgodnie z załącznikiem do ustawy), przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w załączniku.

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów,

 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia,

 • prowadzenie indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników.

 

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

OBSŁUGA KADROWA

 • prowadzenie akt osobowych pracownika,

 • przygotowanie dokumentów dot. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy lub zmianą warunków zatrudnienia,

 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dot. zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, chorobowych lub macierzyńskich,

 • prowadzenie ewidencji oraz kontroli ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP,

 • obsługa kontroli PIP i ZUS.  

 

OBSŁUGA PŁACOWA

 • sporządzanie listy płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,

 • naliczanie składek ZUS i podatków,

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń,

 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11,

 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,

 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracownika.

 

CENNIK

Prowadzenie ksiąg rachunkowych już od 400 zł.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów już od 150 zł.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej od 80 zł.

Obsługa kadrowo-płacowa od 30 zł.

Skontaktuj się z nami, by poznać szczegółową wycenę dla Twojej firmy!