Szukaj

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o.

 

Jesteśmy największym dostawcą energii cieplnej na terenie miasta Brzeg.

Prowadzimy działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. 
Dostarczamy energię cieplną na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Misją Spółki jest zdobywanie zaufania klientów (odbiorców ciepła),  poprzez zapewnienie nieprzerwanych dostaw czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła, nieustanną poprawę świadczonych usług, dbałość o środowisko naturalne oraz realizację poniższych celów spółki tj:

 

  • ograniczenie emisji spalin,

  • podniesienie bezpieczeństwa produkcji i przesyłu ciepła,

  • poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dostosowujących firmę do zmieniających się warunków technologicznych, ekonomicznych i prawnych,

  • osiągnięcie korzystnego i satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego.

 

Ponadto ważną częścią misji spółki jest dbanie o bezpieczeństwo oraz stabilne warunki pracy dla pracowników firmy.

Celem określenia wartości naszej firmy są treści zawarte w naszej misji i jej realizacja.  Wartości firmy to znak firmowy identyfikowany przez Klientów. Wartości firmy to nadrzędne zasady, którymi się kierujemy i do których się odwołujemy, a mianowicie:

 

  • KONCENTRACJA NA KLIENCIE 

  • PROFESJONALIZM 

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  • PRACA ZESPOŁOWA 

  • ROZWÓJ 

  • RZETELNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ 

 

W ramach prowadzonej działalności szczególną wagę przykładamy do dbałości o środowisko naturalne. Dlatego jednym z priorytetów Spółki jest ciągłe samodoskonalenie w kierunku zmniejszania naszego oddziaływania na otoczenie.

Takie podejście znajduje swoje odzwierciedlenie w prowadzonych oraz planowanych przez Spółkę inwestycjach i pracach modernizacyjnych. Ponieważ doskonale wiemy jak ważne dla każdego jest czyste powietrze, wiele uwagi przywiązujemy do ograniczania emisji spalin. Zainstalowane na naszych kotłach układy  filtracyjne zatrzymują od 80 do 90 % emitowanych pyłów. Dodatkowo dzięki modernizacji kotłów podnosimy ich sprawność, dzięki czemu do wytworzenia takiej samej ilości ciepła potrzeba mniej węgla.

Ilość emitowanych przez Spółkę zanieczyszczeń jest regularnie mierzona przez akredytowane laboratorium. Wyniki tych pomiarów są sprawdzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Nasza dbałość o środowisko to również inwestycje w sieci przesyłowe. Wymiana starych sieci na nowe preizolowane powoduje zmniejszanie strat ciepła podczas jego przesyłu do odbiorców. To w prostej linii przekłada się na zmniejszenie zużycia węgla, a tym samym na mniejszą emisję do powietrza pyłów i gazów, w tym dwutlenku węgla.  Bardzo ważna jest dla nas jakość wykorzystywanego węgla. Jego odpowiednie, wysokie parametry sprzyjają lepszemu wytwarzaniu ciepła przy jednoczesnym zmniejszaniu ilości powstających zanieczyszczeń powietrza oraz odpadów.

Dzięki istnieniu Spółki, możliwe jest likwidowanie wielu małych lokalnych kotłowni, które w istotny sposób wpływają na jakość powietrza w naszym mieście.

Inwestujemy w nowe rozwiązania i technologie pozwalające na jak najlepsze wykorzystanie bardziej ekologicznego paliwa gazowego w procesie jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Nasze zaangażowanie w działania na rzecz czystszego środowiska zostało docenione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2013 r. przyznał Spółce BPEC Statuetkę „W Trosce o Środowisko” wraz z Certyfikatem za skuteczną i efektywną realizację zadań w ochronie środowiska oraz wyróżniającą się współpracę.


Wśród obiektów zasilanych w energię cieplną przez BPEC Sp. z o.o. największą grupę stanowią budynki mieszkalne, a następnie urzędy i instytucje. Ocenia się, że Spółka dostarcza ciepło do 10 tys. mieszkańców miasta Brzeg, co stanowi 25 % jego populacji. Jednocześnie zaopatruje w ciepło aż 90% obiektów budżetowych zlokalizowanych na terenie miasta. Znaczącymi odbiorcami energii cieplnej wytwarzanej przez BPEC Sp. z o.o. są ECO S.A., które dostarcza zakupione od BPEC Sp. z o.o. ciepło do odbiorców końcowych, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.