CENTRUM ROZWOJU DZIECKA PERSPEKTYWY

diagnoza i terapia, terapia ręki, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna

                                                                                                                                                                                                                                                             

  

Integracja Sensoryczna to proces, podczas którego przetwarzane są bodźce sensoryczne.

Docierające do mózgu informacje pochodzące z podstawowych układów zmysłów, tj. dotyku,

wzroku, równowagi i czucia głębokiego są interpretowane i wykorzystywane do celowego działania.

Właściwy przebieg wszystkich procesów integracji sensorycznej jest warunkiem prawidłowego

rozwoju emocjonalnego, poznawczego i motorycznego dziecka.
 

Jeżeli niepokoi Cię zachowanie dziecka i komunikaty jakie dostajesz z przedszkola, czy ze szkoły pomyśl o konsultacji z terapeutą Integracji Sensorycznej.

Co powinno zwrócić twoją uwagę:

 • nadmierna lub zbyt mała  wrażliwość na bodźce
 • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności ruchowej
 • problemy z koncentracją
 • pojawienie się zachowań agresywnych
 • nadwrażliwość emocjonalna
 • problemy z rówieśnikami
 • problemy z nauką jazdy na rowerze
 • przepychanie, siłowanie, nadmierny docisk
 • narzekanie na drapiące ubrania

 

 

Terapia ręki

Jeżeli twoje dziecko  brzydko pisze (chociaż się stara), szybko się męczy, ma problemy z motoryką,

trudności z wykonywaniem rzeczy dnia codziennego ( sznurowanie butów, zapinanie guzików) potrzebuje wsparcia.

Potencjalne przyczyny takich sytuacji to, np. zaburzenia czucia, zaburzenia napięcia mięśniowego, nieprawidłowości

w działaniu zmysłu wzroku. W czasie zajęć z terapii ręki pracujemy nad każdym z wyżej wymienionych aspektów;

wzmacniamy mięśnie, usprawniamy precyzję ruchu dłoni i palców, poprawiamy umiejętność chwytu, poprawiamy koordynację wzrokowo-ruchową.

 

Jeżeli zauważysz u dziecka , któryś z tych sygnałów, przyjdź na zajęcia z terapii ręki.

 1. Zbyt słaby lub zbyt mocny nacisk narzędzia pisarskiego na kartkę.
 2. Słaba precyzja ruchów chwytnych.
 3. Niespotykany sposób trzymania ołówka, kredki.
 4. Niski poziom graficzny.
 5. Duża męczliwość przy rysowaniu, pisaniu.

 

 

Terapia pedagogiczna polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji wzroku, słuchu i ruchu, za pomocą różnorodnych ćwiczeń.
 

Przeznaczona jest między innymi dla dzieci:

⦁ które wolniej się uczą

⦁ szczególnie nieśmiałych

⦁ które mają problemy z koncentracją uwagi

⦁ które mają trudności w nauce czytania i pisania

⦁ z zaburzeniami słuchu fonematycznego,

⦁ które piszą z błędami ortograficznymi

⦁ z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej

⦁ z zaburzeniami spostrzegania i pamięci słuchowej

⦁ z zaburzeniami orientacji przestrzennej i lateralizacji

⦁ szczególnie nieśmiałych

⦁ z zaburzeniami zdolności matematycznych

 

 

 

Psychomotoryka

W rozwoju dziecka wszystkie elementy są ze sobą powiązane. Zdobycie jednej umiejętności wpływa na rozwój drugiej i odwrotnie.

Psychomotoryka daje dziecku możliwość wyrażenia swojego ciała i przeżyć, eksperymentowania z ciałem i przedmiotami,

rozwiązywania zadań w grupie i tym samym udoskonalenia kompetencji samego siebie, kompetencji rzeczowej i socjalnej.

Przyczynia się do zyskania pewności siebie , tworzy warunki uczenia się, które powstają podczas konfrontacji z otoczeniem.

 

 

 

Gimnastyka korekcyjna

W przypadku dzieci wykonywanie ćwiczeń w ramach gimnastyki korekcyjnej pozwala skutecznie zapobiegać powstawaniu

wad postawy oraz korygować wady już istniejące.  Ćwiczenia  odbywają się  w grupach max 6 osobowych, dobranych pod kątem

nieprawidłowości w postawie ciała. Zajęcia prowadzone są w oparciu o ćwiczenia stosowne do potrzeb danej grupy oraz gry i zabawy ruchowe.

Dziecko musi mieć skierowanie od lekarza, określające wadę postawy.

 

 

 

Zajęcia doskonalące umiejętności polonistyczne i matematyczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej obejmują:

• doskonalenie techniki płynnego, czytania oraz umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,

• kształcenie umiejętności pisania spójnych, logicznych tekstów i opowiadań

• utrwalenie poznanych zasad ortograficznyc

• rozwijanie zdolności matematyczno-logicznych

• ćwiczenie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym

• przygotowanie uczniów zdolnych do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności

• przygotowanie uczniów chętnych do różnorodnych konkursów

•utrwalanie programu z podstawy programowej

•poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach