EKO ROMAN STANISŁAW PIWOROWICZ

wywóz nieczystości płynnych, wywóz szamba, usługi asenizacyjne

EKO ROMAN


 

USŁUGI ASENIZACYJNE

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

 

zajmuje się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych oraz opróżnianiem przydomowych oczyszczalni ścieków