Szukaj

KANCELARIA ADWOKACKA

adw. Piotr Kuczyński


 

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Kuczyński świadczy szeroki zakres usług prawnych polegających na sporządzaniu opinii prawnych, zastępstwie procesowym przed sądami i organami administracji, udzielaniu porad prawnych oraz przygotowywaniu pism procesowych.

 

Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria świadczy usługi dotyczące:

 • prawa rzeczowego (np. ochrona własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie),

 • prawa zobowiązań (np. przygotowanie projektów umów, opiniowanie umów, dochodzenie roszczeń wynikających z umów - pozwy o zapłatę itp.),

 • prawa spadkowego (np. stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku),

 • praw lokatorów,

 • praw konsumentów,

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. rozwód i separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, sprawy związane z opieką nad małoletnimi, ubezwłasnowolnienie)

 

Z zakresu prawa karnego Kancelaria świadczy usługi dotyczące:

 • obrony oskarżonych i obwinionych w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego,

 • repraezentacja pokrzywdzonych i powodów cywilnych na etapie postępowania sądowego

 

Z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria świadczy usługi dotyczące:

 • reprezentacji przed organami administracyjnymi i sądowymi,

 • sporządzanie odwołań od orzeczeń organów administracyjnych,

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego

 

Z zakresu prawa pracy Kancelaria świadczy usługi dotyczące:

 • rozwiązania stosunku pracy,

 • naruszenia praw pracowniczych,

 • odszkodowania

 

 

Z zakresu prawa gospodarczego Kancelaria świadczy usługi związane z kompleksową obsługa prawną podmiotów gospodarczych.