Szukaj

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO AGNIESZKA GŁOGOWSKA

doradca podatkowy Agnieszka Głogowska, nr wpisu 12722

Moja misja to zgodne z prawem działanie w interesie Klienta,
zapewnienie mu bezpieczeństwa i wygodnego biznesu.

 

Zapraszam do współpracy Przedsiębiorców ceniących rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych i pełnej księgowości a także doradztwo podatkowe. 

 

Oferta jest skierowana zarówno do przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nowością na rynku jest kompleksowa obsługa gospodarstw domowych – projekt realizowany pod nazwą „Ty i Podatki”.

Bez względu na formę organizacyjną firmy, przedmiot działalności, wysokość obrotów, ilość dokumentów księgowych czy liczbę zatrudnionych pracowników, moim priorytetem pozostaje profesjonalne wsparcie Klientów w kwestiach księgowych i podatkowych. Tak, by mogli w pełni skoncentrować się na własnym biznesie.

Poniżej prezentujemy elementy naszej oferty – poniższe nie wyczerpuje jednak jej katalogu, dlatego na każde pytanie jesteśmy gotowi odpowiedzieć osobiście lub poprzez e-mail.

 

POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – KAŻDA FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

 • Zakładamy Firmę! Nasza obsługa jest kompleksowa:

 • pomagamy w wyborze formy prowadzenia działalności, adekwatnej do rodzaju prowadzonej działalności, z uwzględnieniu minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności

 • pomagamy w wyborze formy opodatkowania

 • opracowujemy dokumenty związane z założeniem działalności – w tym umowy spółek cywilnych, kapitałowych itp.

 • opracowujemy rozwiązania służące optymalizacji podatkowej (już na etapie kształtowania działalności, przed i po rejestracji)

 • pomagamy w wyborze formy zatrudnienia pracowników

 • uzyskujemy licencje, pozwolenia itp.

 • sporządzamy dokumentację dot. zatrudnienia – także pracowników młodocianych, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (OHP, PFRON), cudzoziemców itp.

 • udzielamy informacji nt. obowiązkowych ubezpieczeń dla niektórych grup zawodowych

 • Reprezentacja przed urzędami, organami podatkowymi itp. odbywa się w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

 

 

DORADZTWO DLA FIRM

Działającym na rynku przedsiębiorcom, Kancelaria oferuje:

 

 • wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego Ministra Finansów.

Wniosek może złożyć każdy kto jest adresatem przepisów podatkowych i kto ma wątpliwość co do zaistniałego u niego stanu faktycznego (obecnego) lub zdarzenia przyszłego a które mogą rodzić określone konsekwencję w sferze prawa podatkowego.

Wydana interpretacja wprost wskazuje prawidłowe rozstrzygnięcie wątpliwości co prawidłowego zastosowania przepisów prawa w konkretnej sytuacji wnioskującego. Organy podatkowe obowiązane są stosować się do wydanej dla podatnika, płatnika lub innego podmiotu interpretacji,.

 

W związku z moim doświadczeniem zawodowym w organach skarbowych polecam siebie także firmom które na stałe współpracują z biurami rachunkowymi, a wobec których wszczęto postępowanie kontrolne lub kontrolę podatkową w zakresie:

 • reprezentacji w trakcie trwania postępowania przed organem skarbowym lub przed sądami administracyjnymi

 • optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa

 • porad, opinii, wyjaśnienia z zakresu obowiązków i uprawnień podatkowych

 • rozliczenia rocznego

 • kompleksowej obsługi księgowej, kadrowej i składkowej

 • sporządzania wszelkich zeznań i deklaracji podatkowych do organów podatkowych, Zakładów Ubezpieczeń Społecznych

 • reprezentacji podatnika w sporach przed organami podatkowymi, ZUS i/lub sądami – w tym zastępstwo procesowe przed sądami każdej instancji,

 • udziału w kontroli podatkowej przedsiębiorstwa

 • nadzoru podatkowego

 • optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności

 • sporządzania umów związanych z działalnością gospodarczą

 

DORADZTWO DLA PODATNIKÓW NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Kancelaria oferuje:

 • udzielanie porad, opinii, wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego,

 • sporządzanie pism, wyjaśnień, wniosków, deklaracji,

 • sporządzanie zeznań podatkowych (Pit 36, 37,38,39…)

 • sporządzanie zeznań i deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych(PCC), od spadków i darowizn (SD), podatku od nieruchomości (PIT-39),

 • sporządzanie deklaracji o zwrot podatku VAT za materiały budowlane (VZM)

 • pomoc w optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • doradztwo podatkowe w zakresie uprawnień i wykorzystywania ulg podatkowych,

 • doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji podatkowej podatkiem dochodowym z tytułu m.in. odpłatne zbycia: papierów wartościowych, nieruchomości, udziałów w spółkach, pożyczonych papierów wartościowych(sprzedaż krótka),pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

 • opodatkowanie dochodów polskich i zagranicznych,

 • zwrot zagranicznego podatku.

 

Specjalizacje:

 • prowadzenie pełnej księgowości

 • reprezentowanie Klientów przed Sądami i Urzędami w sporach dot. spraw podatkowych i ubezpieczeń społecznych

 • przekształcenia  i sukcesje

 • rozwiązania służące optymalizacji podatkowej

 

 


 

Zapraszam do współpracy - Agnieszka Głogowska