KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

dr Ewelina Skwierczyńska, Tax-Es

Oferujemy usługi w zakresie:
 
• Konsultacje, porady i opinie prawne
  w zakresie prawa podatkowego
 
• Reprezentowanie klienta w ramach
  postępowania podatkowego i sądowo-administracyjnego
 
• Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, rejestrów VAT
  i innych ewidencji
 
• Sporządzanie zeznań i innych deklaracji podatkowych
 
• Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy
  prowadzenia działalności dla nowopowstających firm