KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAREK KANAK

Szanowni klienci,

 z uwagi na obecną sytuację informujemy, że nasza kancelaria nie przyjmuje interesantów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

 

Pacta sunt servanda

 

Marek Kanak - radca prawny  

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
który ukończył zdobywając tytuł magistra prawa w roku 2006. 
Praca magisterska pod tytułem "System konstytucyjny Japonii" 
została oceniona na ocenę bardzo dobrą. 

W latach 2006 – 2010 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
we Wrocławiu i został wpisany na listę radców prawnych. 

W trakcie aplikacji zdobył doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, 
materialnego i procesowego, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości, 
prawa ubezpieczeniowego, a także prawa ochrony danych osobowych.

 

prawo cywilne, prawo rodzinne

Prawo cywilne

wszelkie sprawy cywilne, w tym dotyczące własności, posiadania, umów: sprzedaży, pożyczki, agencyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, umowy zlecenia, umowy o dzieło i o roboty budowlane, a także sprawy spadkowe oraz windykacja należności. 

Prawo rodzinne

w tym m.in. reprezentowanie klienta w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, 
opieki, kurateli oraz ze stosunków między rodzicami a dziećmi. 

Prawo pracy

w tym m.in. rozwiązywanie sporów pracowniczych, prowadzenie negocjacji i sporów z organizacjami związkowymi, przygotowywanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów z zakresu prawa pracy. 

Prawo administracyjne

w tym pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, sporządzenie odwołań i zażaleń, a także reprezentowanie strony w postępowaniach administracyjnych wszystkich instancji oraz przed sądami administracyjnymi. 

prawo budowlane

Prawo nieruchomości

w tym sporządzenie umów dotyczących nieruchomości, opiniowanie umów deweloperskich, sporządzanie audytów stanu prawnego nieruchomości, doradztwo przy transakcjach dotyczących nieruchomości oraz scalanie i podziały nieruchomości, ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach, reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi. 

Prawo budowlane

w tym w szczególności sporządzenie dokumentacji prawnej procesu budowlanego, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i innych decyzji administracyjnych, sporządzenie umów budowlanych. 

Prawo ubezpieczeń

w tym dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych od zakładów ubezpieczeń, 
w szczególności odszkodowań z tytułu:

  • wypadków komunikacyjnych (z ubezpieczeń OC, NNW)

  • wypadków przy pracy

  • wypadków w rolnictwie

  • błędów w sztuce lekarskiej wynikających z zaniedbań pracowników służby zdrowia

Prawo ochrony danych osobowych

w tym w szczególności ocena stanu ochrony danych osobowych, przygotowywanie 
regulacji obejmujących ochronę danych osobowych oraz zgłaszanie zbiorów 
danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Prawo kontraktów

przygotowywanie oraz negocjowanie projektów umów, porozumień, 
listów intencyjnych, ocena prawidłowości ich wykonania. 

Prawo spółek handlowych

zakładanie spółek, obsługa organów spółek, zmiany kapitałowe, 
przekształcenia spółek, przeprowadzanie due dilligence spółek, 
prowadzenie postępowań rejestrowych oraz przygotowywanie zgłoszeń 
i prowadzenie postępowań w zakresie zamiaru koncentracji przedsiębiorców. 

Prawo upadłościowe i naprawcze

w tym m.in. pomoc w zaspokajaniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 
i naprawczym, reprezentowanie wierzycieli, pomoc prawna w przedstawianiu propozycji i realizacji układu. 

Prawo autorskie

w tym sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących utworów i praw twórców oraz korzystających. 

Prawo zamówień publicznych

w tym m.in. sporządzanie środków odwoławczych i doradztwo oferentom. 

Mediacje 

przeprowadzanie pozasądowych negocjacji celem ugodowego zakończenia sporu.