KIEROWNIK BUDOWY

nadzorowanie budowy, inspektor nadzoru, opinie techniczne, NaturTech

NATURTECH

 

 

JAKO UPRAWNIONY INŻYNIER SIECI INSTALACJI SANITARNYCH, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH, HYDROTECHNICZNYCH, OFERUJĘ:

- prowadzenie budowy na stanowisku Kierownika Budowy,

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w procesie budowlanym,

- doradztwo techniczne,

- opinie techniczne i ekspertyzy.

 

A PONADTO:

- prowadzenie spraw urzędowych związanych z procesem budowlanym,

- doradztwo w zakresie umów z wykonawcami oraz ich rozliczanie, 

- pomoc w pozyskiwaniu wykonawców do prac budowlanych na każdym etapie budowy.