Szukaj

LOGOPEDA NYSA

diagnoza logopedyczna, terapia, wady wymowy, autyzm, jąkanie, emisja głosu, masaż logopedyczny, Justyna Lewandowska

 

 

Mowa jest istotnym elementem życia każdego człowieka. 
Dzięki mowie wyrażamy nasze potrzeby, emocje, uczucia, myśli. 
Nawiązujemy kontakty społeczne, rozwijamy się i uczymy.

Logopeda to przewodnik po trudnych ścieżkach mowy. Przygotowuje apart mowy 
do sprawnego funkcjonowania, pobudza do nawiązwyania kontaktów werbalnych, 
uczy prawidłowej wymowy głosek, rozwija zdolność prawidłowego przekazywania myśli, 
by były one właściwie odczytane przez odbiorcę, uczy kontroli nad oddechem 
i pracą mięśni odpowiedzialnych za mówienie
.

 

Nazywam się Justyna Lewandowska i specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i nadal rozwijam jako logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Nysie oraz wykładowaca studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu oraz WSTH  w Nysie. 
Współpracuję z nauczycielami  przedszkoli i szkół w powiecie nyskim.
Systematycznie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach z zakresu mowy i języka.

 

 

W moim gabinecie oferuję:

➔ wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci do 3 roku życia,
➔ szczegółową diagnozę i profesjonalną terapię logopedyczną w zakresie:
• wad wymowy:  rotacyzm, sygmatyzm, gammacyzm, kappacyzm, lambdacyzm, ubezdźwięcznianie
• zaburzeń płynności mowy
• opóźnionego rozwoju mowy
• wad towarzyszących zaburzeniom słuchu
• zaburzeń mowy występujących u osób upośledzonych umysłowo
• autyzmu dziecięcego i zespołu Aspergera
• afazji
• innych zaburzeń mowy
• ćwiczenia rozwijające zasób słów i umiejętności interakcyjne
• ćwiczenia emisji głosu i dykcji
• oceny budowy i funkcjonowania apararu artykulacyjnego (ruchomość wędziedłka podjęzykowego oraz górnej wargi)

 

 

CENNIK:

1. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA  : 60-90 minut  - 100 - 120 zł
2. KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA : 60 minut  - 75 zł
3. TERAPIA LOGOPEDYCZNA  DYSLALIA :  45 minut  -  50 zł
4. TERAPIA LOGOPEDYCZNA ZABURZENIA MOWY  :  60 minut  -  60 zł 
(autyzm, afazja, ORM)