LOGOTOMY GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECI I DOROŚLI

diagnoza, zaburzenia mowy i rozwoju, nauka czytania metodą krakowską od 24 miesiąca życia

 

Logotomy 

GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

DZIECI I DOROŚLI

 


 

Terapia logopedyczna 

 

 • oparta  na mocnych stronach dziecka i dorosłego 

 • ćwiczenie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka i płynne przygotowanie  narządów mowy do wymawiania wielu głosek

 • masaż artykulatorów (twarzy i jamy ustnej)

 • praca nad prawidłowymi funkcjami pokarmowymi: gryzieniem, żuciem i połykaniem

 • praca nad prawidłowym napięciem mięśniowym okolicy oralnej

 • ćwiczenie prawidłowego oddychania oraz prawidłowej postawy ciała (wszystko to  wpływa na poprawną wymowę) 

 • wzbogacane zasobu  słownictwa biernego i czynnego

 • ćwiczenie  rozumienia i nadawania mowy

 • stosowanie logopedycznej techniki metody psychostymulacyjnej (Dyna – Lingua M.S)

 

Terapia osób z zaburzeniami rozwojowymi,  czyli z autyzmem, afazją, zespołem Downa.

Prowadzona jest zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi zgodnie z założeniami  metody Dyna-Lingua M.S. (metoda psychostymulacyjna), opartej na współczesnej wiedzy naukowej z zakresu logopedii i psychologii rozwojowej, autorstwa prof. M. Młynarskiej i dr. hab. Tomasza Smreki( Uniwersytet Wrocławski)

 

W ramach zajęć prowadzone są działania:

 • wspierające motywację do mówienia: zalewanie mową, wielokrotne powtórzenia, zabawy    tematyczne i parateatralne, ćwiczenia energetyzujące

 • ułatwiające mówienie: ćwiczenia oddechowo-głosowe i rozwibrowujące, rytmogesty 

 • oraz kreacje ruchowe, ćwiczenia rozwijające myślenie wykorzystujące klocki „64 figury” autorstwa prof. M. Młynarskiej i dr. T. Smereki

 • rozwijające wypowiedzi zdaniowe  metodą klockową

 • trening rozwoju kompetencji komunikacyjnych – dialog, drama

 • relaks psychostymulacyjny

 

 

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 

 

 • Zajęcia można rozpocząć już od 24 miesiąca życia dziecka. W ich  trakcie dzieci poznają samogłoski, sylaby, pierwsze słowa, czego efektem jest samodzielne odczytywanie prostych tekstów.

 • Nauce czytania towarzyszą ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych w następujących sferach:

 • słuchowej

 • wzrokowej

 • pamięciowej 

 • językowej

 • motoryki małej i dużej

 • kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego

 • zachowań społecznych

 

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

 

 • w normie rozwojowej

 • zagrożonych dysleksją  (oburęczność, skrzyżowana lateralizacja)

 • z obniżoną sprawnością intelektualną

 • z zaburzeniami komunikacji językowej

 • dwujęzycznych

 


 

Kwalifikacje zawodowe

 • Uniwersytet Opolski – filologia polska

 • Uniwersytet Wrocławski – dziennikarstwo i zarządzanie informacją  ( Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją )

 • Uniwersytet Wrocławski – logopedia ogólna i kliniczna (Podyplomowe Studia Logopedyczne przy Wydziale Filologicznym)

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu– Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją       Logopedyczną (w trakcie – 2 rok studiów)

 • Stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego (ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe)

 

Dodatkowe uprawnienia, kursy i aktywności zawodowe

 • Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji Pracownie „ Dyna-Lingua M.S” – ukończenie kursu uprawniającego do stosowania metody „Dyna-Lingua M.S” 

 • Współpraca z Wrocławskim Stowarzyszeniem Twórców i Zwolenników Psychostymulacji - Pracownie„ Dyna-Lingua M.S 

 • Komlogo- - ukończenie szkolenia uprawniającego do wykorzystywania testu „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka” – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od1. miesiąca życia do końca 9.roku życia

 • Wojewódzki Szpital Zamiejscowy we Wrocławiu: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej –praktyka

 • Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny – praktyka

 • Wszystko o przesiewowych badaniach logopedycznych 

 • Mutyzm wybiorczy 

 • Autyzm-zaburzenia w komunikacji

 • Dlaczego dziecko z autyzmem nie uśmiecha się

 • Jąkanie. Sesja pytań i odpowiedzi.

 • Wszystko o wędzidełku