SOMNOtouch™ NIBP

 

Do dziś ambulatoryjny całodobowy pomiar ciśnienia krwi odbywa się za pomocą mankietu, który napompowuje się i mierzy co 15 minut w ciągu dnia i co 30 minut w nocy.

W nocy jednak przyrządy oparte na mankietach mają różne słabe punkty, ponieważ błędy pomiaru spowodowane napełnieniem mankietu i wynikającymi z tego reakcjami na przebudzenie mogą prowadzić do błędnej diagnozy. Ze względu na nieciągły pomiar, wahania i skoki ciśnienia krwi nie mogą być wykryte, szczególnie podczas snu REM. Jednak dokładniejszych ustaleń można dokonać przy ciągłym pomiarze skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi, które dokładnie odwzorowuje wszystkie minima i maksima na krzywej ciśnienia krwi.

SOMNOtouch™ NIBP reprezentuje najnowszą generację ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia krwi w SOMNOmedics. Mierzy ciśnienie krwi w sposób ciągły, z uderzenia na uderzenie, w oparciu o czas przejścia tętna (PTT), który jest określany za pomocą 3-odprowadzeniowego EKG i fotopletymogramu z klipsa na palec. Nasza unikalna metoda jest wielokrotnie opatentowana i potwierdzona klinicznie.

Ciągły pomiar ciśnienia krwi przy każdym uderzeniu serca

Przebieg nocnego ciśnienia tętniczego ma dużą wartość diagnostyczną.

Ciągłe oznaczanie ciśnienia krwi bez mankietu zapewnia wiele korzyści podczas nocnych pomiarów ciśnienia krwi podczas snu:

Pomiar ciągły: Obejmuje wszystkie maksima i minima w historii ciśnienia krwi i pokazuje wszystkie informacje o ciśnieniu krwi podczas snu. Pozwala to na dokładniejsze ustalenia dotyczące nocnego zachowania ciśnienia krwi i bezpieczne określenie zanurzenia / nie zanurzenia.

Bezpieczna diagnoza: Ciągła rejestracja ciśnienia krwi bez błędów pomiarowych spowodowanych napełnieniem mankietu. Pacjentowi nie przeszkadza napompowanie mankietu (reakcja pobudzenia). Dzięki temu nie dochodzi do zafałszowania zmierzonych wartości.

Dzięki pomiarowi bez mankietu, który pacjenci często uważają za bardzo nieprzyjemny podczas pompowania, SOMNOtouch™ NIBP zapewnia pacjentom maksymalny komfort.

NBPF (nocne wahania ciśnienia krwi) po zaburzeniach snu (np. bezdechu, okresowych ruchach nóg) można wykryć za pomocą rejestracji ciśnienia krwi z uderzeń na uderzenia. Pozwalają one na bezpośrednie wnioski dotyczące ryzyka sercowo-naczyniowego dla pacjenta.

Efekt hydrostatyczny podczas zmiany pozycji ciała jest zminimalizowany.

Jak to działa?

SOMNOmedics wykorzystuje innowacyjny, opatentowany algorytm do pomiaru ciśnienia krwi za pomocą czasu przejścia impulsu (PTT). PTT to czas wymagany do rozchodzenia się fali tętna wzdłuż ściany naczynia między dwoma określonymi punktami. W przypadku SOMNOtouch NIBP – Od lewej komory serca (określanej przez „R”szczyt EKG) – do czubka palca (wykrywanego przez pletyzmograf).

Wykonanie jednopunktowej kalibracji na początku badania snu pozwala nam „ustawić” algorytm oprogramowania – i mierzyć ciśnienie krwi w sposób ciągły przez cały dzień i noc. Ponieważ wykrywana jest każda pojedyncza fala tętna, możliwa jest ciągła rejestracja i analiza „beat-to-beat”. Zmniejsz liczbę artefaktów i zwiększ liczbę wiarygodnych punktów danych – wszystko w sposób ciągły, nieinwazyjny i niereaktywny.

5 jednoczesnych pomiarów w jednym urządzeniu.

Oprócz ciągłego, niereaktywnego długoterminowego pomiaru ciśnienia krwi, podczas jednego pomiaru jednocześnie rejestrowane są dalsze informacje istotne diagnostycznie:

Holter EKG (3 kanały)

Oksymetria

Aktygrafia

Prędkość fali tętna (PWV) jako miara sztywności tętnic

Dzięki równoległemu zapisowi wyniki pomiarów mogą być bezpośrednio ze sobą skorelowane, co pozwala na głębszy wgląd w nocne zachowanie ciśnienia krwi.

EKG długoterminowe

3-kanałowy EKG

Standardowo oferowane są następujące raporty.

  • raport EKG
  • raport o stresie na podstawie HRV
  • eksport do różnych formatów plików (EDF, SCP, ASCII itp.)

Jednak do zaawansowanej analizy oferujemy wtyczkę oprogramowania Schiller do naszego oprogramowania Domino (opcjonalnie)

Analiza EKG metodą Holtera: analiza arytmii i pomiar odcinka ST .

Kontrola sygnału online przy łóżku pacjenta

Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia przesyłanie danych w czasie rzeczywistym. Możesz sprawdzić sygnał zarówno na dotykowym wyświetlaczu SOMNOtouch™ o wysokiej rozdzielczości, jak i zrzut ekranu danych nagrania wysłany do tabletu PC lub telefonu komórkowego za pośrednictwem poczty e-mail. Czasy transferu i okresy mogą być programowane indywidualnie.

Inteligentna łączność™

Dzięki innowacyjnej technologii Intelligent Connect™: oba gniazda AUX można wykorzystać do dowolnego pasującego czujnika, urządzenie automatycznie wykrywa, który czujnik został do niego podłączony. Dlatego pacjenci nie mogą pomylić wielu czujników, gdy sami nakładają urządzenie; z drugiej strony lekarze nie zawsze muszą z góry dobierać montaż.

 


 

SPIROMETRIA

 

to badanie, które mierzy objętość i pojemność płuc oraz określa szybkość przepływu znajdującego się w płucach i oskrzelach powietrza przez różne odcinki dróg oddechowych w fazie wdechu i wydechu, wykonywane jest w chorobach płuc, a także jako badanie profilaktyczne, które wykrywa patologię układu oddechowego. pozwala na szybką diagnozę schorzeń płuc i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Wykrywa takie choroby, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy astma oskrzelowa.

Spirometria u dzieci pozwala wykryć i monitorować przebieg takich chorób, jak np. Mukowiscydoza. W profilaktyce spirometria stosowana jest często u osób palących papierosy czy narażonych na wpływ czynników szkodliwych dla układu oddechowego. zalecane jest także w trakcie monitorowania stanu pacjenta po operacjach np. klatki piersiowej czy przeszczepie (szczególnie płuc), a także monitorowania postępów leczenia zdiagnozowanych wcześniej chorób płuc.

Z uwagi na to, że koronawirus atakuje głównie układ oddechowy chorego, spirometria zalecana jest także po przebyciu choroby COVID-19.

Niestety, według lekarzy i naukowców, znaczny odsetek, ok. 30% pacjentów po przebytym zakażeniu SARS CoV-2 wymaga dogłębnej rehabilitacji. Ozdrowieńcy po COVID-19 skarżą się na zaburzenia w oddychaniu, duszności oraz zmniejszoną wydolność oddechową. Spirometria jest więc jednym z podstawowych badań, jakie Uzdrowisko Konstancin-Zdrój wykonuje pacjentom w trakcie rehabilitacji po COVID-19. Koronawirus atakuje głównie układ oddechowy, dlatego też badanie spirometryczne pozwoli lekarzom i fizjoterapeutom uzyskać pełną informację o stanie zdrowia pacjenta.
 

+ filtry antywirusowe i antybakteryjne- chroni pacjenta, personel i urządzenie,

Jeśli masz przewlekły kaszel, świszczący oddech, nawracające infekcje, łatwe męczenie, duszność, ból w klatce piersiowej, palisz papierosy, chorujesz na choroby miąższu płuc, ASTMA, POCHP lub podejrzewasz, w celach orzeczenia medycznego, medycyny pracy do kwalifikacji w uprawianiu sportowców. 

po 40 roku życia zaleca się badania profilaktyczne

 

EKG 

kiedy wykonać? 

Masz złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej, kołatania serca, omdlenia, zaburzenia rytmu serca, zawroty głowy, nadciśnienie tetnicze, duszność, wrodzone lub nabyte wady serca, obciążenia rodzinne, przebyłeś zawał, udar mózgu lub inne choroby serca, do medycyna pracy do kwalifikacji sportowych.

 

Lekarze sugerują, aby pacjenci w tym wieku badali serce co 1-3 lata. Co ciekawe, każda elektroda „patrzy” na serce pod innym kątem, dzięki czemu można osobno „zobaczyć” jego części, ściany. To pozwala określić na przykład to, gdzie konkretnie doszło zawału serca. Chorujący na choroby układu sercowo-naczyniowego (np. miażdżycę, zaburzenia rytmu serca, chorobę niedokrwienną serca). Dzięki temu można skontrolować skuteczność leczenia, sprawdzić ryzyko związane z ew. operacją, można wykryć nowe objawy czy zmiany choroby. Osoby zdrowe, ale: leczone lekami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na układ krążenia, wykonujące zawód związany z dużym stresem albo ze sprawnością fizyczną, uprawiający zawodowo, wyczynowo albo bardzo intensywnie sport, w ramach badań kontrolnych – po 40 r.ż.

 

Holtera EKG

wykorzystuje się do badania pracy serca krwi. Metoda ta umożliwia precyzyjną diagnostykę różnorodnych schorzeń układu krążenia. Badanie holterowskie podstawowo stosuje się do diagnostyki chorób serca oraz do monitorowania skuteczności stosowanego leczenia kardiologicznego.W szczególności, holter EKG wykorzystuje się do: wykrywania zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej, oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego, monitorowania stanu po zawale serca, oceny rytmu serca po wszczepieniu rozrusznika, obserwacji wrodzonych wad serca,weryfikacji przyczyny omdleń, utraty przytomności, nawracającego kołatania serca.

 

HOLTER RR - CIŚNIENIOWY

należy wykonać w celu: diagnozy i kontroli nadciśnienia tętniczego; stwierdzenia, czy stosowane leczenie jest skuteczne, eliminacji zjawiska podwyższonego ciśnienia w czasie wizyt lekarskich (związanego ze stresem, tzw. nadciśnienia białego fartucha); oceny ciśnienia w czasie normalnych codziennych czynności; diagnozy niedociśnienia; wykrycia nagłych zmian ciśnienia, które są przyczyną odczuwanych przez pacjenta dolegliwości.

Wykonujemy w celu rozpoznania i kontroli nadciśnienia tętniczego, ocey skuteczności stosowanego leczenia. eliminacji zjawiska podwyższonego ciśnienia związane ze stresem oceny cisnienia w normalnych codziennych czynnościach, diagnozy niedośnienia wykrycie patologicznych spadków i wahań ciśnienia tetniczego.

Nie ma żadnych przeciwskazań i mozna wykonać w każdym wieku niezależnie od stanu zdrowia.

Przyjdz sprawdż upewnij się, że jesteś zdrowy. 

 

Holtery opisują lekarze Kardiolodzy

 

somnotouch

 

rzetelna firma