Szukaj

PAROKS

utrzymanie terenów zieleni, kompleksowe utrzymanie dróg i obiektów kubaturowych, karczowanie, ścinanie drzew, odśnieżanie dachów, dróg, placów, chodnika

PAROKS

 

KOMPLEKSOWA KONSERWACJA

TERENÓW ZIELENI


 

OFERUJEMY:

  • wykaszanie rowów i poboczy drogowych

  • pielęgnacja drzew, krzewów ozdobnych, żywopłotów,

  • boisk sportowych, pól golfowych

  • zakładanie, pielęgnacja rabatów kwiatowych, trawników

  • odmulanie i czyszczenie rowów, korytek odwodnieniowych

  • czyszczenie, zamiatanie dróg, chodników, placów

  • odśnieżanie chodników, parkingów, placów, dróg,

  • połaci dachowych, zwalczanie i usuwanie śliskości

 


Kompleksowe utrzymanie Dróg, Autostrad, Obiektów Kubaturowych

tel. 669 527 008 | tel. 695 781 510