Szukaj

PRACOWNIA ROZWOJU I PSYCHOEDUKACJI AFFIRMO ANIDA LESZCZYŃSKA

diagnoza, terapia, poradnictwo

 AFFIRMO

 

 • pomoc psychologiczna

 • konsultacje i poradnictwo

 • psychoprofilaktyka 

 • terapia pedagogiczna

 • diagnoza i trening biofeedback 

 • terapia logopedyczna i neurologopedyczna

 • integracja sensoryczna

 • wspomaganie koncentracji 

 • nadpobudliwość i nadruchliwość

 • wspomaganie rozwoju i twórcze myślenie

 • problemy małżeńskie i wychowawcze

 • warsztaty dla rodziców, nauczycieli i wychowawców