REJESTRACJA POJAZDÓW

sprowadzonych z zagranicy oraz krajowych - TORO FINANCE - Tomasz Rogowski

REJESTRACJA POJAZDÓW

Świadczymy usługi w zakresie rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy 
oraz przerejestrowania pojazdów zakupionych w kraju. 

Załatwiamy formalności w Urzędzie Celno-Skarbowym, Urzędzie Skarbowym, Wydziale Komunikacji, tłumaczeniu dokumentów sporządzonych w innych językach, ubezpieczeniu pojazdu.