STYKS - DOM POGRZEBOWY

kompleksowe usługi pogrzebowe, pomagamy całą dobę

 

 

STYKS - DOM POGRZEBOWY

 

odbiór ciała - szpitale, hospicja, domy

bezgotówkowa kompleksowa organizacja pogrzebów

rozliczanie zasiłków ZUS, KRUS, MSWiA...

toaleta pośmiertna (CAŁĄ DOBĘ)

transport (24 h)

własna chłodnia (24 h)

trumny, sarkofagi, urny, krzyże, obudowy

kremacja, klepsydry, kaplice

stawianie grobowców

ekshumacje, eksportacje

odzież żałobna

wieńce, wiązanki, znicze, ławki

 

Styks - dyskretnie profesjonalni