Szukaj

SUPERPOLISA

agent ubezpieczeniowy Marzena Woźniak, ubezpieczenia komunikacyjne, firmowe, mienia, na życie, transportowe

logo superpolisa

 

Ubezpieczenia samochodu

OC - Ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każdy posiadacz ubezpieczenia OC korzysta z ochrony na wypadek szkód, które wyrządzi osobom trzecim – to jego obowiązek jako posiadacza pojazdu mechanicznego.

Podstawowy zakres OC samochodu można jednak rozbudowywać o dodatkowe elementy. Poniżej spis rozszerzeń, które można dołączyć do swojej polisy.

 

Assistance 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

Ubezpieczenie szyb 

Ubezpieczenie opon 

Ubezpieczenie bagażu 

Ubezpieczenie kluczyków 

Ubezpieczenie ochrony prawnej 

Ubezpieczenie ochrony zniżek 

Zielona Karta 

AUTOCASCO 

 

Rozszerzenia do ubezpieczenia Ac:

 • ochrona zniżki

 • stała wartość pojazdu

 • brak redukcji sumy ubezpieczenia 

 • ubezpieczenie bagażu

Zmniejszenie zakresu ubezpieczenia:

 • wprowadzenie udziałów własnych

 • AC mini- ograniczony zakres ubezpieczenia AC

 


 

Ubezpieczenia domu i mieszkania

Ubezpieczenie mieszkaniowe to dobrowolne zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Oprócz samego domu lub mieszkania w budynku wielorodzinnym, przedmiotem ubezpieczenia mogą zostać tzw. ruchomości domowe, czyli przedmioty znajdujące się wewnątrz, m.in. meble, odzież czy sprzęt elektroniczny.

Dodatkowym elementem polisy może być także ochrona odpowiedzialności cywilnej mieszkańców oraz szeroki zakres usług assistance domowego.

 Zgromadzony w obrębie nieruchomości majątek można standardowo chronić:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych

 • od kradzieży z włamaniem i rozboju

 • od stłuczenia szyb i innych przedmiotów

 • zniszczenia sprzętu elektronicznego

 

Szczegóły sprawdź na stronie superpolisa.pl/faq/ubezpieczenie-domu-mieszkania

 


 

Ubezpieczenia Turystyczne

Podstawowym celem polisy turystycznej jest zapewnienie pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju. Aby mieć pewność, że ubezpieczenie na pewno pozwoli pokryć wszelkie możliwe koszty za granicą, należy odpowiednio dobrać elementy ochrony oraz wysokość sum ubezpieczenia.

Obowiązkowym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia. 

Dodatkowo polisa turystyczna może zawierać przede wszystkim:

 • OC w życiu prywatnym

 • ubezpieczenie NNW

 • ochronę bagażu i sprzętu sportowego

 • podróżne assistance

 • koszty prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych

Dodatkowe ubezpieczenia związane z wyjazdem wakacyjnym to, m.in.:

 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej

 • ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej

 • ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego

 • ubezpieczenie ochrony i pomocy prawnej

 • ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej. 

 


 

Ubezpieczenia Zdrowotne

Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu posiadacz polisy otrzymuje dostęp do całodobowej informacji medycznej, na której otrzyma poradę na temat dalszego postępowania w przypadku problemów ze zdrowiem.

Ubezpieczenie zapewnia również możliwość skorzystania z szeregu konsultacji lekarskich oraz ułatwia dostęp do wykonywania badań.

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na przeprowadzenie szeregu badań w ramach posiadanej ochrony. Dostęp dotyczy  podstawowych lub rozszerzonych badań:

 • diagnostycznych

 • laboratoryjnych

 • rentgenowskich

 • EKG


 

Ubezpieczenia Firmy

Działalność firmy bardzo często ubezpiecza się w formule pakietowej – polisa taka zawiera w sobie kompleksową ochronę majątku firmy oraz ryzyk wiążących się z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności. Tego rodzaju polisa obejmować może m.in.:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych

 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

 • ubezpieczenie kosztów stałych działalności

 • ubezpieczenie wandalizmu

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Możliwe są bardzo różne konfiguracje tego rodzaju ubezpieczenia, zależnie od profilu firmy – rodzaju posiadanego majątku, typu prowadzonej działalności. Część towarzystw oferuje również tzw. polisy all risks – od wszystkich ryzyk.

 

 

 

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 

od 9:00 do 17:00