TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ JEŻYK EWELINA ISKRA

terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, diagnoza dziecka z zaburzeniami w funkcjonowaniu i trudnościami w nauce, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, autyzmem, Terapia TUS, Terapia ręki, socjoterapia i inne

Od dnia 25.10.2020r zajęcia w gamiecie zostają odwoławane do czasu poprawy sytuacji z panującym wirusem Covid_19. O zmianach będziemy informować w osobnym komunikacie. 


Serdecznie zaprasza na diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ "JEŻYK"

 

Ewelina Iskra

Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS).
Od 2012 roku pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ze spectrum autyzmu, z zaburzeniami komunikacji oraz dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie zapraszam na diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Terapia odbywa się w miłej i przyjaznej dla dziecka atmosferze, na specjalistycznym sprzęcie do terapii. Jest ona bardzo atrakcyjna dla dziecka, gdyż ma formę „naukowej zabawy”,  tzn. dziecko poprzez określone czynności bawi się i uczy jednocześnie. 
Przed każdą terapią wykonywana jest kompleksowa diagnoza dziecka, na bazie której dostosowana jest konkretna, indywidualna terapia.

 


 

Co to jest integracja sensoryczna?

(wg Ayres) jest to proces neurologiczny, w którym mózg odbiera pochodzące ze wszystkich zmysłów informacje, rozpoznając je, interpretuje, segreguje oraz łącze ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, w celu wykorzystania ich do wytworzenia adekwatnej reakcji organizmu, uwzględniającej zmieniające się warunki otoczenia. 
Inaczej, jest to taka organizacja wrażeń, by mogły zostać właściwie użyte do celowego, efektywnego działania.

Terapia integracji sensorycznej

to działania lecznicze, na które składa się stymulacja sensoryczna prowadząca do odpowiednich reakcji adaptacyjnych, zgodnych z neurologicznymi potrzebami dziecka. Terapia ta polega zwykle na aktywności ruchowej całego ciała, w dużej mierze spontanicznej - wybieranej przez samo dziecko, dostarczającej wrażeń przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Z reguły nie obejmuje zadań przy stoliku, ćwiczenia czytania czy treningu mowy.
Celem terapii SI jest poprawa sposobu przetwarzania i organizowania przez mózg docierających do niego doznań sensorycznych. (E.Grzybowska)

 

 

Jakie objawy moga świadczyć o tym, że Twoje dziecko ma zaburzenia SI?

 

 • jest stale w ruchu, biega, podskakuje

 • szybko sie męczy, podpiera się

 • ma kłopoty z czytaniem, pisaniem i liczeniem

 • ma słabą koncentrację uwagi, szybko się rozprasza, nie doprowadza zadań do końca, nie słyszy poleceń

 • ma opóźniony rozwój mowy

 • nie lubi byc przytulane, dotykane

 • ma kłopoty z czynnościami samoobsługowymi

 • reaguje na dzwięki z otoczenia, na które inni nie zwracają uwagi, zatyka uszy

 • spożywa wybrane struktury pokarmów. Występuje wybiórczość pokarmowa

 • ma słabą równowagę, czesto się potyka

 • nie toleruje metek przy ubraniaqch, odzieży o określonej fakturze

 • bardzo długo wykonuje proste czynności, szybko się zniechęca, denerwuje

 • niechętnie podejmuje nowe zadania, czynności

 • ma trudności  naśladowaniem ruchów i gestów

 

Dla jakich dzieci jest terapia integracji sensorycznej?

 

 Terapia SI jest przede wszystkim dla dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które przejawiają trudności związane z zaburzoną integracją sensoryczną, m.in. 

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością dotykową, słuchową, wzrokową, przedsionkową, dyspraksją, niepewnością grawitacyjną)

 • z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia)

 • z zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy

 • trudności z koncentracją uwagi

 • z nadpobudliwością psychoruchową, niezgrabnością motoryczną

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)

 •  z niepełnosprawnością intelektualną

 • z  autyzmem,

 • z  Zespołem Downa,

 • z Zespołem Aspergera

 •  z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym

 • z zespołami genetycznymi (m.in. zespołem Kruchego X).

 • z innymi sprzężonymi zaburzeniami.

 


 

Dlaczego terapia integracji sensorycznej jest taka ważna?

Terapia pomaga dziecku przetwarzać bodźce zmysłowe, tak by stanowiły zgraną całość. Podczas zajęć kiedy dziecko angażuje się w konkretne działanie, które zapewnia intensywność, trwanie i jakość wrażenia sensorycznego w układzie nerwowym, wówczas jego zachowanie adaptacyjne się poprawia, a to prowadzi do lepszego przetwarzania sensorycznego. 
W wyniku tego poprawia się percepcja, uczenie się, kompetencje i pewność siebie. Dziecko nabywa umiejętności planowania, organizowania.
Bez terapii nie zgrane zmysły mogą znacznie utrudnić jego  życie.

Terapia pomaga dziecku, by mogło prawidłowo funkcjonować. Terapia pomaga zbudować dziecku silne i mocne fundamenty na przyszłość.
Bez terapii problem z jakim zmaga się dziecko będzie ciągnął się przez całe życie. Co więcej dziecko nie wyrośnie z zaburzeń przetwarzania sensorycznego, ale raczej zaburzenie to się u niego utrwali.

 Terapia oferuje dziecku narzędzia do tego, by się uczyć, poprawia emocjonalne samopoczucie dziecka.

Dziecko bez terapii nie jest w stanie sobie pomóc samo. Ważna jest indywidualna diagnoza i terapia dziecka, która poprawi jego funkcjonowanie sensoryczne w życiu codziennym i na dalszym etapie jego życia.

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia:

 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 • Terapia ręki z sensoplastyką

 • Terapia pedagogiczna

 • Socjoterapia

 • Terapia logopedyczna

 • Terapia psychologiczna

Wspomaganie rozwoju małego dziecka m.in. metodami: Denisona, Kepfarta, W. Sherborne, Metodą Dobrego Startu oraz terapia behawioralna.

 

Zapisy na poszczególne zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie e-mail.


 

Zapraszam do kontaktu :

Gabinet Terapii Integracji Sensoycznej Jeżyk znajduje się w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. T.Kościuszki 10 w Nysie

 

 

 • Parking

  Możesz przyjechać samochodem.
 • Szybka dostawa

  Dowieziemy do domu lub do firmy.
 • Szybki i stały kontakt

  Zawsze się z nami skontaktujesz.
 • Gwarancja jakości

  Wysoka jakość usług i produktów.