Szukaj

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ

profesjonalizm nowoczesna obsługa doświadczenie

 


 

  • oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i placów

  • wywóz nieczystości stałych

  • dozór szaletów miejskich

  • remonty bieżące pojemników do gromadzenia nieczystości stałych

  • budowa i utrzymywanie terenów zielonych, dróg, chodników i placów

 

BRZEG, ul. SAPERSKA 1

tel./fax 77 416 26 77

telefon 77 416 73 65

fax 77 404 52 13

www.zhkbrzeg.com.pl

e-mail: zhk@zhkbrzeg.com.pl