logo lech-met

Nasza firma rozpoczęła swoją działalność w 1988 roku. W początkowym okresie działalności zakładu, głównym źródłem dochodu był skup złomu. Z biegiem lat firma rozszerzała swoją działalność o skup surowców wtórnych, transport, sprzedaż stali.

 

Kasacja pojazdów

  • Pojazdy odbieramy od klienta, własnym transportem

  • Za transport pojazdu do Stacji Demontażu nie pobieramy żadnych opłat

  • Przyjmujemy wszystkie typy pojazdów i samochodów

  • Nie pobieramy opłat za dostarczone kompletne pojazdy i samochody

  • Wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu pojazdów samochodowych, które stanowią podstawę do wyrejestrowania pojazdu

Selektywna zbiórka odpadu

sortujemy odpady przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. 
Posiadamy prasy, belownice, sortownię o dużej wydajności oraz koparki i wózki widłowe do załadunku lub rozładunku odpadów. 
Prowadzimy ścisła współpracę w tym zakresie z Urzędem Miejskim w Żmigrodzie.

Stacja Demontażu Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Na prośbę przedsiębiorstwa podstawimy kontenery na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w każdym wskazanym punkcie/filii, zakłady, sklepy, markety (pojemniki o poj. Od 1,5 do 32 m3).
Odpady będą odbierane i transportowane środkami transportu przedsiębiorstwa „LECH-MET”do Zakładu Przetwarzania położonego w Żmigrodzie przy ul. Kościuszki 9.
Terminy odbiorów będą każdorazowo uzgadniane z przedstawicielem naszego przedsiębiorstwa
Czas reakcji na zgłoszenie odbioru: 3- 5 dni.
Wszystkie odbierane odpady zostaną poddane wstępnemu przetworzeniu w prowadzonej przez „LECH-MET” instalacji
Prowadzenie odzysku odpadów zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych

Skup, przerób i sprzedaż

skup
złomu stalowego, żeliwnego i metali nieżelaznych
makulatury – karton, gazety, mieszanka
tworzyw sztucznych- plastik twardy, PET, folia.

 

Produkcja kontenerów

Na potrzeby własne produkujemy pojemniki, kontenery o poj. 1,5 m3 do 32 m3. Pojemniki są oddawane w bezpłatne użyczenie przedsiębiorstwom, z którymi mamy podpisane umowy na odbiór odpadów. 
W chwili obecnej dysponujemy 180 kontenerami, które rozstawione są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach, sklepach, hurtowniach.

 

Regranulat

Wytwarzamy z surowców regranulat.
Posiadamy urządzenie do rozdrabniania tworzyw sztucznych.- Młyn typ T4S30ZR.