KANCELARIA ADWOKACKA

adwokat Justyna Dulas

 

Adwokat Justyna Dulas

 

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (rocznik 1997). 
W latach 1999-2003 odbyłam aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu pod patronatem 
adw. Urszuli Leszczyńskiej, po czym rozpoczęłam działalność w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. 
Jestem adwokatem i członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu od roku 2003 do chwili obecnej.

Cechuje mnie profesjonalizm, rzetelność, uczciwość i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów 
(w tym również w zakresie cen za świadczone usługi, które ustalamy tak, by były adekwatne do sytuacji 
finansowej każdego Klienta).

 

 

Wynagrodzenie:

Każda sprawa jest inna, dlatego zakres usług i ich cena są każdorazowo ustalane 
podczas pierwszego spotkania z Klientem. Kancelaria podejmuje się jednorazowych zleceń i stałej obsługi prawnej. 
Honorarium reguluje umowa z Klientem, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188).

W sprawach cywilnych za podstawę do ustalenia wynagrodzenia staramy się przyjmować stawki minimalne 
wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ich wysokość za postępowanie przed sądem pierwszej instancji zależy 
od wartości przedmiotu sprawy:

– do 500 zł - 90 zł;
– powyżej 500 zł do 1.500 zł - 270 zł;
– powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł;
– powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł;
– powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł;
– powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5.400 zł;
– powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł - 10.800 zł;
– powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł - 15.000 zł;
– powyżej 5.000.000 zł - 25.000 zł.

Do podanego wyżej wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej 
z obowiązującymi przepisami, obecnie 23%.

W sprawach  z zakresu prawa gospodarczego, prawa  pracy, rodzinnego i opiekuńczego stawkę ustalam 
w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu jej trwania oraz spodziewanego nakładu pracy adwokata.

Wynagrodzenie płatne jest z góry. Klientom w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej mogę zaproponować płatność w ratach.


Specjalizuję się w prowadzeniu spraw:

• rozwodowych, o separację i innych z zakresu prawa rodzinnego;

• majątkowych, mieszkaniowych, spadkowych i innych cywilnych;

• z zakresu prawa ubezpieczeniowego;

• z zakresu prawa pracy

• z zakresu prawa gospodarczego, kodeksu spółek handlowych;


Udzielam porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych aż do prawomocnego zakończenia, 
sporządzam pozwy i pisma, pomagam w sprawach małżeńskich i rodzinnych w kontaktach z psychologiem, 
biorę udział w negocjacjach w celu ugodowego załatwienia sporów.

Dodatkowo reprezentuję poszkodowanych w postępowaniu z firmami ubezpieczeniowymi, 
prowadzę spory sądowe z ubezpieczycielami. Prowadzę bieżącą kompleksową obsługę spółek prawa handlowego 
oraz innych podmiotów gospodarczych, sporządzam projekty umów, pozwy i pisma procesowe, opiniuję umowy, 
dochodzę należności oraz prowadzę sprawy dot. innych sporów pomiędzy podmiotami gospodarczym 
w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, aż do ich prawomocnego zakończenia.

Pomagam przedsiębiorcom przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek oraz rejestracji podmiotów i wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.


 
Kontakt:
 
Ul. Rybna 10 57-100 Strzelin  tel. 71 392 27 84, tel. kom. 602 326 970, e-mail: justyna.dulas@fr.pl
 
Numer rachunku bankowego: 40 11402004 00003402 32600015